Nordlund har fått luftvern-svar fra Bakke-Jensen

– Må understøttes fra beskyttede baser

– Luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes fra beskyttede baser, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et svar til Senterpartiets Wilfred Nordlund og til VOL.

BESKYTTELSE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svar Senterpartiets Wilfred Nordlund at kampfly og maritime patruljefly må understøttes fra beskyttede baser.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Andøy

– Når skal forsvarsministeren bestemme seg for om luftvern var avgjørende for nedlegginga av Andøya flystasjon eller ikke, spurte Nordlund, etter at VOL i en artikkel påpekte forskjell Bakke-Jensens begrunnelse for nedleggelse av Andøya flystasjon.


Forsvarsministeren med nytt luftvern-utspill:

2018: – Luftvern ikke avgjørende 2019: – Luftvern avgjørende

I programmet Debatten på NRK1 torsdag, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at luftvern er hovedårsaken til at Andøya flystasjon legges ned. I et leserinnlegg på Nordnorsk debatt for et knapt år siden hevdet han det motsatte. – Jeg er overrasket, sier ordfører Jonni Solsvik.

 

I 2018 skrev Bakke-Jensen i et innlegg på nordnorskdebatt.no at luftvern ikke hadde avgjørende betydning for nedleggelsen av Andøya flystasjon. I TV-programmet Debatten på NRK 7. februar pekte Bakke-Jensen på at luftvern var avgjørende.

Også VOL har bedt Bakke-Jensen forklare hva han egentlig mener om luftvernets betydning for Andøya, og har fått samme svar som Nordlund.

– Utviklingen av langtrekkende presisjonsvåpen medfører at luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes fra beskyttede baser. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Luftvern er et nødvendig beskyttelsestiltak mot langtrekkende presisjons¬våpen og er således viktig for Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i krise og væpnet konflikt, skriver Bakke-Jensen i svaret.


Navarsete mener Andøya-vedtaket må vurderes på nytt:

– Når starta ubåtar med luftoperasjoner

Senterpartiets Liv Signe Navarsete virker ikke synlig imponert over svaret hun i går fikk fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Kanskje statsråden skal ta seg tid til å sjå vedtaket om Andøya i lys av den nye situasjonen, sier hun til VOL.

 

Han peker videre på luftvern på Evenes gir beskyttelse til mer enn bare jagerflyene.

– Stortingets beslutning om enebase på Evenes gir en kompakt og effektiv baseløsning der luftvernressursene kan konsentreres til et område hvor de kan gi beskyttelse av flere sentrale elementer og infrastruktur, skriver Bakke-Jensen.

– Økte kostnader

Til slutt peker han på at en delt løsning med Andøya ville gitt økte kostnader.

En delt baseløsning mellom Andøya og Evenes, med luftvern kun på Evenes, ble vurdert ifb. Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016). Denne løsningen ble ikke valgt da den ville medføre økte årlige driftskostnader, i tillegg til økte totale investeringskostnader sammenliknet med å samle virksomheten til ett sted. I likhet med det jeg uttalte til Nordnorsk debatt 26. april 2018, gir dette totalt sett, ikke minst sett hen til behovet for luftvernsdekning, den for Forsvaret beste løsning, skriver Bakke-Jensen.

– Klarer ikke å svare

Norlund er langt fra fornøyd med forsvarsministeren.

– Han klarer jo ikke å svare når det gjelder betydningen av luftvern, og gir et goddag mann økseskaft-svar, sier Nordlund til VOL.

Ukjent med USA

I det samme tv-programmet 7. februar sa Senterpartiets Liv Signe Navarsete at USA ikke vil oppgi Andøya som flybase.

– De vil beholde Andøya og det vil vi sikkert få bevis for når endelig planen for alliert mottak kommer på bordet, sa Navarsete.

Bakke-Jensen kommenterte ikke dette i programmet. VOL har derfor bedt om en kommentar på det Navarsete sa.

– Vi kjenner ikke til at USA ikke vil tillate at Andøya flystasjon blir nedlagt, svarer spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Plan for alliert mottak

VOL spurte også når planen for alliert mottak blir lagt frem.

Det har ikke Forsvarsdepartementet klart å svare på.