Været dempet fisket

Det ble «bare» landet 1.296 tonn torsk i forrige uke. Dårlig vær la en kraftig demper på fisket utenfor Vesterålen.

TUNGESKJÆRNG: Torsken som landes i Vesterålen skaper aktivitet for mange vesterålinger. Her skjæres det torsketunger hos Jangaard Export på Andenes.  Foto: Tord VIken

Andøy

Det er nå levert 9.023 tonn torsk i Vesterålen i år. Andøy er på topp 4.100 tonn, fulgt av Øksnes med 3.790 tonn. I Hadsel er det levert 885 tonn, mens det i Bø er levert 247 tonn torsk.

Fangsten økte med 1.296 tonn i forrige uke, noe som er godt under halvparten av det som ble levert i uke 6.

I fjor var det landet 11.833 tonn torsk per uke 7.

Båter

Tall fra Norges Råfisklag viser at 47 båter leverte torsk, hyse eller sei i Andøy i forrige uke. I Øksnes er det 93 båter som har levert fisk. I Bø var det 28 båter som leverte fisk i forrige uke, mens én tråler leverte fisk i Hadsel.

Den største snurrevadfangsten i forrige uke ble landet i Øksnes og var på 45,3 tonn. I Andøy var den største fangsten på 38,5 tonn.

Garnfangster på Bleik

En største garnfangsten i forrige uke ble levert på Bleik og var på 19 tonn. Det var bleiksbåten «Mats-Erik» og skipper Odd Magne Kristiansen som landet den fangsten.

Den største linefangsten ble landet på Myre og var på 5,9 tonn. Det var også på Myre at den største juksfangsten ble levert med 3,5 tonn.

Prisene går litt ned

Det er til nå landet torsk i Vesterålen for 191 millioner kroner. Etter uke 7 i fjor, var torskefangsten verdt 207 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak at landet kvantum var nesten 3.000 høyere enn det var per uke 8 i år.

Det er fortsatt i Vesterålen at fiskerne får best betalt for torsken, med en snitt ris på 31,29 kroner. Dette er ned fra 31,42 koner per kilo i snitt i uke 6.

Vest-Finnmark har nest høyest snittpris med 31,11 kroner per kilo, mens fiskerne får 30,88 kroner per kilo i Troms.

Det er verdt å merke seg at snittprisen for hele området til Norges Råfisklag er 30,89 kroner, noe som er over fem kroner mer per kilo enn snittprisen på 25,76 kroner i fjor.