Leverer Andøya Space-port søknad i dag

– Lykkes vi med å etablere Andøya Spaceport nå, kan Norge ta en strategisk posisjon i europeisk romindustri.

Etableringen av Andøya Spaceport

Andøy

Det sier konsernsjef  i Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen i ei pressemelding. I dag er han i Oslo for å overlevere en søknad om etablering av Andøya Space Port. Søknaden blir overlevert på Grand Hotel i dag kl 18.30 til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Se Enoksens tanker om søknadens betydning i videovinduet øverst i saken.

Ifølge pressemeldingen er målsettingen til Andøya Spaceport på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Andøya Space Center AS (ASC) søker om utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP). 

– Det å få en spaceport i Europa er viktig nå sommarkedet for småsatellitter er i sterk vekst. Dette vil gi Norge en mulighet til å bygge et helt nytt økosystem av leverandører og nye teknologiløsninger, ikke bare i form av selve oppskytningsbasen fra Andøya, men det vil også stimulere til vekst for hele romindustrien. Jeg tenker at Norge har nå mulighet til å posisjonere seg i den fjerde industrielle revolusjon, tør vi la det gå fra oss, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.

Avkastning

En utbygging av Andøya er ifølge Enoksen vurdert til å gi eierne rimelig avkastning på investeringen og forventes dessuten å gi betydelige nasjonale og internasjonale næringsrelaterte ringvirkninger. Det vil kunne gi nasjonal romindustri et løft, og ikke minst: Norge vil kunne bli plassert tydelig på kartet med et svært fremtidsrettet prosjekt.


– Timingen er rett

Grunnene til at en slik etablering i Norge er helt riktig nå, er først og fremst timingen i markedet.

– Slik at grunnlaget for lønnsom kommersiell drift er tilstede. Det er et voksende marked for bruk av små satellitter. Fordelen med å bruke mindre bæreraketter er bedre forutsigbarhet for tidspunktet for en oppskytning, mulighet til å være en eksklusiv kunde og bedre mulighet til å påvirke baneposisjoner – faktorer som er av forretningsmessig kritisk betydning. Private aktører forventes også å øke sin tilstedeværelse fra ca. 12% til over 60% av omsetningen. Markedsanalyser viser at det nå foregår utvikling av over 40 ulike bæreraketter for dette formålet, men at det mangler tilpassede oppskytningsbaser. Det er en slik tilpasset oppskytningsbase ASP ønsker å etablere.


Hvorfor Andøya Spaceport?

Ifølge Enoksen har ASP også særskilte fortrinn for å lykkes sammenlignet med andre planlagte og konkurrerende oppskytningsbaser.

– Fortrinnene er blant annet knyttet til den geografiske plasseringen langt mot nord, som gjør det mulig med en direkte oppskytning til de såkalte polare jordbanene. Videre er ASC-konsernets eksisterende kompetanse og lange erfaring med basedrift for oppskytning av forskningsraketter et fortrinn.

– En etablering av en oppskytningsbase på Andøya vil være en boost for europeisk romindustri, men det er viktig å ha 360 graders blikk på dette. For dette vil stimulere til mer enn bare romindustrien, alle som skal levere inn tjenester og utvikle teknologi rundt etableringen vil kunne vinne på dette. Dette vil gi langt større ringvirkninger enn bare lønnsomme arbeidsplasser i Vesterålen og Norge – dette er en gamechanger for Norge, sier Enoksen.


Romvirksomhet betegnes ofte som den fjerde industrielle revolusjon (Industry 4.0). Den stadig økende digitaliseringen av verden krever stadig større datamengder og forbedret kommunikasjonsmuligheter. 

– Verden trenger bedre jordobservasjon, eksempelvis av interesse for aktører innen jordbruk, skogsforvalting, havovervåking med mere. Verden har akutt behov for bedre kommunikasjonsløsninger, og det er småsatellitter som gir de største mulighetene til å drive global innovasjon og utvikle nye tjenester. Den teknologiske utviklingen i satellittbransjen, med miniatyrisering og bruk av lavkostnads kommersielle komponenter, gjør det også mulig å lage små, rimelige, men likevel effektive satellitter. Produksjonstiden per satellitt er kortet dramatisk ned. Markedet for små satellitter fremstår dermed som særlig ekspansivt i de kommende årene.


Først i Europa

ASP ønsker å bli den første oppskytningsbasen i Europa for små satellitter. Det legges opp til at kapitalinnskuddet på 1 300 millioner kroner blir utbetalt i faser i henhold til prosjektets utvikling. ASP vil styrke Norges posisjon i den fjerde industrielle revolusjon (Industry 4.0), og ikke bare etablere en «spaceport", men også bidra til å utvikle en romindustri med et økosystem av leverandører og teknologi.

– Det er nå eller aldri om vi skal bygge Andøya Spaceport; markedet er i sterk vekst, konkurrenter i Europa planlegger å bygge, og de som bygger bæreraketter vil knytte til seg en oppskytningsbase. Det er helt nødvendig å få tatt en beslutning om Norge skal ha Europas spaceport, slik at vi får de beste forutsetningene til å lykkes, sier Enoksen.