Ordfører Jonni Solsvik om rassikring på fylkesveg 976:

– De har valgt det beste alternativet

Statens vegvesen har kommet frem til at rassikringstunell på den rasutsatte strekningen mellom Bleik og Kleivodden, er den beste løsningen. Dette er ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H) veldig tilfreds med.
Andøy

– At de har konkludert med det alternativet, er jeg veldig fornøyd med, sier han.


Vil sikre rasutsatt vei på Andøya med tunnel

Statens vegvesen har sett på fem ulike alternativ.

 

Ble presentert på folkemøte

Strekningen på fylkesveg 976 mellom Bleik og Kleivodden er rasutsatt med steinsprang, og har på enkelte steder allerede rasfanggjerde. Dette er derimot ikke sikkert nok, og Nordland fylkeskommune ba derfor Statens vegvesen om å utrede fem mulige alternativer til sikring.

Jonni Solsvik (H), ordfører i Andøy kommune.  Foto: Arkivfoto/Geir Bjørn Nilsen

 

På bakgrunn av økonomi, gjennomførbarhet og konsekvenser, ble det mandag klart at alternativ A var det beste. Dette er en rastunell mellom Bleik og Kleivodden. Dette alternativet, som har en økonomisk ramme på 263 millioner kroner, ble også lagt frem som det beste på folkemøtet 13. september i fjor.

– De har valgt det beste alternativet, mener Solsvik.


Nordland fylkeskommune:

Har bevilget penger til å rassikre vegstrekning mellom Bleik og Andenes

Planprogrammet bestemmer hvilken trasé som skal velges, og nå er det lagt ut på høring.

 

Bevarer Nasjonal Turistveg

To av de fem alternativene som ble vurdert, ville ledet trafikken forbi utsiktspunktet Klæva, som åpnet i 2013. Da dagens strekning er Nasjonal Turistveg, hadde dette kunne ført til at de ikke lenger fikk være det.


Rassikring og satellitter utfordrer reiselivssatsing:

Kan miste status som nasjonal turistveg

Vestsiden av Andøya kan miste status som nasjonal turistveg på grunn av planen til Andøya space center sør på Andøya og den varslede rassikringen mellom Andenes og Bleik. Det fremgår av en rapport Nasjonale turistveger har laget.

 

Den løsningen som nå er skissert, tar hensyn til Nasjonal Turistveg og Klæva.

– Denne løsningen ivaretar Nasjonal Turistveg, i tillegg til at den sørger for en rassikker veg. Dette handler hovedsakelig om å sørge for sikkerheten til de som ferdes mellom Andenes og Bleik. At de da samtidig har lyktes med å bevare Nasjonal Turistveg, er veldig gledelig, sier Solsvik.


MDG med spørsmål om rassikring til Fylkesråden - fikk svar fra Fylkesrådslederen:

Norvoll: – En endelig løsning på rasproblematikken på Bleik det viktigste

Miljøpartiet de grønne stiller Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), spørsmål om den planlagte rassikringa på Fylkesvei 976.