Vil sikre rasutsatt vei på Andøya med tunnel

Statens vegvesen har sett på fem ulike alternativ.
Andøy

– Statens vegvesen har sett på fem ulike alternativer for den rasutsatte vegen på Andøya, og deres anbefaling for å rassikre fylkesveg 976 er tunnel.

Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp), til fylkeskommunens hjemmeside.

Deler av fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Strekningen er delvis sikret med rasfanggjerde, men for å få på plass en fullverdig rassikring så har Nordland fylkeskommune bedt Statens vegvesen utrede ulike alternativer.

Etter å ha vurdert økonomi, konsekvenser og gjennomførbarhet anbefaler Statens vegvesen det som heter Alternativ A - en rassikringstunnel langs vegen mellom Bleik og Kleivodden.

– Alternativet gir først og fremst god rassikring og er det alternativet som de fleste parter har signalisert at de kan akseptere. Dette er også et alternativ som vi kan gjennomførbare innenfor den økonomiske rammen fylkeskommunen har satt, på 263 millioner kroner, sier samferdselsråd Eggesvik til hjemmesiden.

Statens vegvesen har vurdert fem ulike alternativer for den rasutsatte fylkesvegen i prosessen.
Planprogrammet ble lagt ut på høring september/oktober i 2018 og ble også presentert på et folkemøte på Bleik den 13. september.På bakgrunn av innspill og mottatte merknader etter høringen, ble det bestemt at flere utredninger på alternativ E skulle gjennomføres. Det handler om å legge vegen på en sjøfylling.

–  Utredninger viser at dette alternativet vil bli svært kostbart og det kan være utfordrende å få tilgang på stein i riktig størrelse/mengde. I tillegg er det et svært værhardt område, står det å lese på fylkeskommunens hjemmeside.