«Skitvær» bremset torskefisket:

Ligger betydelig bak fjoråret

Til nå har det vært en betydelig nedgang i torskefisket i Vesterålen sammenlignet med fjoråret. Det er særlig i Øksnes at forskjellen er stor. Dårlig vær har skapt trøbbel for fiskerne.

BAK: Torskefisket i Vesterålen ligger nå 6.071 tonn bak fjoråret.  Foto: Bjørnar Hansen

Andøy

Etter forrige ukes torskefangster, er det nå Øksnes som er på torsketoppen i Vesterålen med 5.502 tonn torsk. I Andøy er det landet 5.290 tonn, mens det i Bø er landet 454 tonn.

I Hadsel ble det ikke levert torsk i forrige uke, slik at der står man fortsatt med 885 tonn levert av trålere.

Det var igjen været som bremset fisket, eller «skitvær» som Norges råfisklag kaller det.

I Vesterålen ble det landet 3.109 tonn torsk i forrige uke. Det ble også levert noen ganske store fangster. I Øksnes var største snurrevadfangst på 70 tonn, mens det i Andøy ble landet en fangst på 62,6 tonn.

De største garnfangstene ligger fra 12,9 tonn til 18,8 tonn.

På Nordmela ble det landet en linefangst på 9,7 tonn, mens det på Myre ble landet en juksafangst på fire tonn.

6.071 tonn mindre

Totalt er det landet 11.247 tonn torsk i Andøy, Bø og Øksnes til nå. Det er 6.071 tonn mindre enn etter uke åtte i fjor.

Halvparten av differansen kommer fra Øksnes, der man nå ligger 3.765 tonn bak fjoråret.

I Andøy er differansen 1.443 tonn bak fjoråret, mens man i Bø ligger 861 tonn bak 2018.

En kvart milliard

Lavere kvantum gjør at man nå også ligger et stykke når et gjelder total fangstverdi, selv om noe er kompensert gjennom høyere priser i år.

Gjennomsnittsprisen i uke åtte var 31,13 kroner per kilo i Vesterålen. Det er 5,43 kroner over prisen i uke åtte i fjor.

Torsken som til nå er landet i Vesterålen har en total verdi på drøye 256 millioner kroner.

Ser man på Andøy, Øksnes og Bø, er torsken verdt 239 millioner kroner. Det er 63 millioner kroner lavere enn per uke åtte i fjor.

Andre arter

Det fiskes mer enn bare torsk utenfor Vesterålen.

Det er fisket mer sei til nå i år sammenlignet med uke 8 i fjor. Men prisen er lavere, slik at fangstverdien har gått ned.

Det er landet mindre hyse i år sammenlignet med uke åtte i fjor. I Andøy har hysefisket økt, mens det har gått ned i Øksnes og Bø.

Til gjengjeld er prisene høyere, slik at fangstverdien har tatt seg opp sammenlignet med i fjor.

Det er også fisket mer av andre arter, selv om det er små tall totalt.

Når man ser den samlede fangstverdien for hyse, sei og andre arter, ser man virkelig hvor stor betydning torsken har for Vesterålen.

Som nevnt er det landet torsk for en kvart milliard til nå. De andre artene har en total verdi på 37,8 millioner kroner.