Andøy sist ut med politiavtale

– Politiavtalene er en av de positive tingene med politireformen, sier ordfører Jonni Solsvik.

SAMARBEIDSAVTALE: Tirsdag undertegnet ordfører Jonni Solsvik og politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik samarbeidsavtalen mellom Andøy kommune og Politiet i Nordland. – Dette er en gjensidig forpliktende avtale, blant annet om forebygging, sier Isaksen Wiik.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Tirsdag undertegnet Solsvik og politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik samarbeidsavtalen mellom Politiet i Nordland og Andøy kommune. Avtalen ble godkjent av kommunestyret i Andøy 25. februar.

Andøy er sist ut av kommunene i Vesterålen med å få på plass en slik samarbeidsavtale.

– Avtalen er gjensidig forpliktende for partene, blant annet når det gjelder forebygging, sier Isaksen Wiik, som også er politikontakt i Andøy.

Politiråd

Avtalen formaliserer blant annet virksomheten til politirådet i Andøy.

Rådet ledes av ordføreren i Andøy. Ellers er rådmann, folkehelsekoordinator, skolefaglig rådgiver og enhetsleder for pleie og omsorg med i rådet. Politiet er representert ved tjenestestedsleder og politikontakt.

I Andøy innehar Isaksen Wiik begge disse funksjonen. I tillegg kan politiets geografiske driftsleder (GDE-leder) for Vesterålen møte. Det er politiinspektør Per Erik Hagen som har den funksjonen.

– Rådet i Andøy skal på ethvert møte ha fokus på forebygging av miljøer og enkeltpersoner som kan radikaliseres, står det i avtalen.

Rådet skal også behandle et hvert kriminalitetsforebyggende tiltak, også reaktive tiltak.

Ellers kan rådet uttale seg om ting som oppvekstplan, barnevern, fritid, trafikkforhold, skjenkesaker og narkotikasituasjonen.

Rådet skal ha minst to møter per år.

– Det er naturlig at rådet har tre til fire møter per år, og vi bør ha det første møtet i løpet av våren, sier Isaksen Wiik.

– Utveksle erfaring

Solsvik mener det er bra at man nå får en arena der man kan ha samtaler.

– Ungdomsrådet hadde møte med politikerne og tok opp dette med mobbing og hatmeldinger på internett. Det er en hverdag som vi ikke vet så mye om. Politiet kjenner jo dette gjennom straffesaker som har vært. Det er derfor fint å få en arena der vi kan ha samtaler og utveksle erfaringer. Dette er en av de gode tingene med politireformen, sier Solsvik, som for øvrig er lensmann i permisjon.

Definerer tjenestetilbud

Avtalen definerer også hva slags tjenester politiet i Andøy skal tilby, blant annet hva slags åpningstider Andøy lensmannskontor skal ha (hverdager 09 til 14).

Om tjenester som utføres står følgende i avtalen: – Politifaglig tjeneste og sivil rettspleie, hittegods, etterforsking, forkynnelser og Notarius publicus.

Årlig rapport

Da formannskapet behandlet saken, mente Robert Svendsen (MDG) at det kunne være en idé at politiet kom til kommunestyret en gang i året for å gi en årsrapport.

– En oppsummering av politiets arbeid er det GDE-leder som skal gjøre. Men det er ingen ting i veien for at politikontakten kan inviteres til kommunestyret for å snakke om aktuelle saker, sier Isaksen Wiik.