Snurrevadfangst på 103 tonn

Forrige uke ble en torskeuke på det jevne i Vesterålen. Det gjøres likevel store fangster. På Myre var det en båt som leverte 103 tonn torsk.

PÅ DET JEVNE: Forrige uke ble en torskeuke på det jevne i Vesterålen. En båt på Myre leverte en snueevadfangst på 103,9 tonn.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Til nå er det landet 17.985 tonn torsk i Vesterålen. I forrige uke ble det landet 2.577 tonn, den fjerde største ukesfangsten til nå i år.

Norges Råfisklag opplyser at Vesterålen nå ligger 6.500 tonn bak fjoråret når det gjelder samlet torskefangst. Det er særlig i Øksnes at det er levert mindre torsk enn i fjor, med en nedgang på 4.059 tonn.


Øksnes på torsketoppen i Vesterålen:

Beste torskeuka til nå

Uke ni er den beste torskeuka til nå i Vesterålen. Det ble landet 3.274 tonn torsk i forrige uke.


Andøy ligger 1.328 tonn bak fjoråret, mens Bø ligger 1.507 tonn bak fjoråret. Torskeleveransen i Bø er med andre ord under halvparten av det den var i fjor.

Norges Råfisklag melder at man totalt ligger 30.000 tonn bak fjoråret i levert kvantum. Nedgangen er størst i Lofoten.

Verdi

Torsken som er levert i år, har en samlet verdi på 382 millioner kroner. Øksnes ligger 36,4 millioner kroner bak fjoråret i verdi, mens Bø ligger 23,3 millioner bak.

I Andøy ligger fangstverdien 3,7 millioner kroner over fjoråret. Her har økte priser i år kompensert for nedgangen i landet fangst.

I forrige uke fikk fiskerne i Vesterålen i snitt betalt 31,22 kroner per kilo for torsken. Det er 5,44 kroner mer per kilo enn det man fikk i fjor.

I forrige var det Lofoten/Salten som hadde høyest pris med 31,73 per kilo i snitt.

Sei og hyse

I Andøy er det levert mer sei og hyse sammenlignet med 2018. Også samleposten andre arter viser en liten oppgang. I Bø er det levert mindre av alt, mens Øksnes har nedgang på hyse, men økning på sei og andre arter.

Største fangster

Snurrevadfangsten fra Myre er nevnt. 103,9 tonn torsk er en stor fangst. På Andenes var den største snurrevadfangsten på 67,8 tonn.


Norsk sjømateksport gikk ned i volum, men opp i verdi

Norge eksporterte 198 700 tonn sjømat for 7,8 milliarder kroner i februar. Det er en reduksjon på 57 000 tonn eller 22 prosent i volum og en økning 670 millioner kroner eller 9 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.


Også den største garnfangsten ble levert på Myre med 18,9 tonn. Den største garnfangsten i Andøy ble levert på Nordmela med 10,2 tonn.

Nordmela har den største linefangsten med 10,5 tonn, mens Stø hadde den største juksafangsten med 3,3 tonn.

Største fiskemottak

Myre fiskemottak AS er det største fiskemottaket i Vesterålen med 7.445 tonn så langt i år. Det er 45,7 prosent av all fisken som er levert i Øksnes.


Blant de 24 kystbåtene som i fjor landet over 200 tonn torsk i Vesterålen, kommer 15 fra Øksnes

Dermed befestet Øksnes sin posisjon som som Norges ledende torskekommune.


Myre fryseterminal AS er nest størst med 4.224 tonn.

Jangaard Export Sjøanlegget er tredje størst i Vesterålen, og størst i Andøy, med 3.876 tonn. Det er 41,5 prosent av all fisken som er levert i Andøy.

Andenes fiskemottak er nest størst i Andøy, og fjerde størst i Vesterålen med 2.202 tonn.