Senterpartiet klar med liste i Andøy:

– Vil handle om omstilling

Tirsdag hadde Andøy Senterparti nominasjonsmøte og stiller ei liste med 31 navn. – Fremover vil det handle om å videreføre omstillingsarbeidet, sier ordførerkandidat Knut Nordmo.

ORDFØRERKANDIDAT: Senterpartiets Knut Nordmo er varaordfører i Andøy. Spørsmålet er om han rykker en plass opp etter høstens kommunevalg.  Foto: Arkivfoto

Andøy

Mens flere partier i Andøy sliter med å få nok navn på listene, har Andøy Senterparti ikke det problemet. Lista inneholder hele 31 navn. Og det må kanskje til, i hvert fall om man legger resultatet fra stortingsvalget i 2017 til grunn. Da fikk Senterpartiet 71,7 prosent av stemmene i Andøy.

– Må få positiv utvikling

Ordførerkandidat Knut Nordmo sier at det gir seg selv hva Andøy-politikken kommer til å handle om fremover.

– Det handler om å få videreført arbeidet med omstilling. Vi har ikke endret mening når det gjelder Andøya flystasjon, men vi må forholde oss til stortingsvedtaket. Vi må gjøre det vi kan for å få til ei positiv utvikling i Andøy. Det er mange spennende ting som skjer, men det er ting som må landes snart. Det er avhengig av sentrale politiske vedtak, og jeg er skuffet over at det ikke er gjort noen slike vedtak, sier Nordmo.


Odd-Arne Andreassen inn i Nordland Senterparti

– Viktig å engasjere seg på fylkesnivå

– Regionreformen gjør at fylkeskommunen får større betydning. Derfor er det det viktig å være engasjert på fylkesnivå, sier Odd Arne Andreassen, som i helga ble styremedlem i Nordland Senterparti.


En annen ting han peker på, er at fiskerihavnene nå blir overført til regionene. Han mener det er tragisk.

– Ta for eksempel moloskaden i Bø i Vesterålen nylig. Dersom regionen eller kommunen skal ordne dette vil det stoppe helt opp. Det må være en statlig finansieringsordning, sier Nordmo.

Pengemangel

Folketallet i Andøy går ned og i tillegg må kommunen redusere satsene for eiendomsskatt. Det kan ramme kommunens inntekter hardt.

– Det er masse grep som nå gjøres for å gjøre det tyngre og vanskeligere for små- og mellomstore kommuner å løse oppgavene sine. Det er nok en plan bak det hele. Det gjøres for å tvinge kommuner til å finne en samarbeidspartner, sier Nordmo.

Avventer valget

I rikspolitikken samarbeider Senterpartiet med Arbeiderpartiet, mens det i Andøy har vært lang tradisjon for samarbeid med Høyre. Nordmo vil ikke si så mye om hva som skjer i Andøy etter valget.

– Først skal det være et valg. Så får vi se resultatet av det, sier Nordmo, og legger til at man er avhengig av et flertall for å få gjennom saker.


Leder:

Senterpartiet tar grep om Nord-Norge

Det er ikke bare på landsbasis at Senterpartiet fremstår som vinneren. Partiet er i ferd med å ta grep om Nord-Norge.


En ting han håper på, er at alle partiene i Andøy stiller liste.

– Det er viktig at partiene lokalt er oppgående dersom vi skal klare å påvirke partiene sentralt. Det er viktig for Andøy-samfunnet, sier Nordmo

Andøy Senterpartis valgliste

 1. Knut Andreas Nordmo, Sellevoll
 2. Lill Pettersen, Dverberg
 3. Odd Arne Andreassen, Bleik
 4. Wanja M Bordewich, Andenes
 5. Per kristian Spjelkavik Elvan, Andenes
 6. Tone Fredriksen, Strandland
 7. Rune Stave, Andenes
 8. Rachel Susann Jacobsen, Andenes
 9. Yngve Laukslett, Andenes
 10. Marita Thanke Hansen, Breivika
 11. Torfinn Bø, Risøyhamn
 12. Tone Schaug, Dverberg
 13. Jakop Mortensen, Andenes
 14. Hilde Johnsen, Holstad
 15. John Petter Karlsen, Forfjord
 16. Tove Rekdal, Andenes
 17. Kurt Spjelkavik, Andenes
 18. Margareth Lassesen Johansen, Nøss
 19. Kjell Gunnar Myrseth, Andenes
 20. Trude Haug, Andenes
 21. Stein Hansen, Bleik
 22. Stine Lundemo, Åse
 23. Magnar Haraldsvik, Dverberg
 24. Torill Johansen, Andenes
 25. Tore Benjaminsen, Risøyhamn
 26. Beate Sellevoll, Sellevoll
 27. Glenn Peter Knædal Åknes
 28. Øyvind Edvard Bahr Hanssen, Åse
 29. Øyvind Ridola Høyning, Sellevoll
 30. Einar Breimo, Andenes
 31. Per Arild Larsen, Stave