Utelukker ikke at Avinor-krav vil gi økte Evenes-kostnader

Forsvarsdepartementet kan ikke utelukke at investeringer som Avinor må gjøre vil føre til at Forsvarets etablering på Evenes blir dyrere enn fire milliarder kroner.

KOSTNADER: Forsvaret skal bygge opp flystasjonen på Evenes for fire milliarder kroner. Forsvarsdepartementet kan ikke utelukke at summen blir høyere fordi Forsvarets etablering utløser store investeringer for Avinor. 

Andøy

VOL skrev i forrige uke om et brev fra Avinor til Samferdselsdepartementet der Avinor skriver at Forsvarets etablering på Evenes gjør at Avinor må investere for flere hundre millioner kroner man ellers ikke ville hatt behov for å gjøre.