– Vil kjempe for dronesenter til Andøy

– Det er flere som vil ha et nasjonalt dronesenter, men jeg mener Andøy har de beste forutsetningene. Jeg vil kjempe for at det kommer hit, sier Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

MULIGHETER: Bjørn Larsen (Nordland Frp), stortingsrepresentant Roy Steffensen, Halvar Rønneberg (Andøy Frp), Håkon Lundberg Andøy Frp) og Erwin Teigen (Hadsel Frp) mener Andøy har mange muligheter. – Men vi har dårlig tid, og jeg håper på noen avklaringer i år, sier Steffensen.   Foto: Jørn Aune

Andøy

Steffensen har vært på besøk i Vesterålen siden onsdag kveld. I går gikk turen utover til Andøy med stopp hos LNS på Strandland og Åse montessoriskole. Torsdag kveld var det møter med partikolleger i Andøy.


Stikker kjepper i hjulene for flyskole i Andøy:

Regjeringen vil ikke gi studielån til utenlandske pilotstudenter

– Det er per nå ingen planer om å endre regelverket slik at utenlandske studenter uten tilknytning til Norge kan få støtte, sier statssekretær Rebekka Borsch (Venstre). Regjeringen vil dermed ikke endre reglene som kan åpne for flyskole i Andøy.


Carl I. Hagen skulle også vært med på turen, men han måtte avlyse reisen.

Fredagen ble tilbrakt hos Andøya Space center (ASC) i Oksebåsen, der Steffensen fikk orientering om virksomheten til ASC, Andøy videregående skole og den planlagte pilotskolen til Pilot Flight Academy i Sandefjord.

Dronesenter

En av tingene som det ble fokusert på, er etableringen av et nasjonalt dronesenter. Det fikk regjeringen i oppdrag å utrede i forbindelse med vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.


Vesterålen Regionråd med uttalelse om Pilot Flight Academy:

– Må få til midlertidig studiefinansiering for å sikre pilotskole raskt

Vesterålen Regionråd er klar i talen. De mener studielånsordningen må justeres for å realisere pilotutdanning i Andøy.


– Det er andre gang jeg er i Andøy på ett år. Vi har en forpliktelse for Andøy-samfunnet, men vi har dårlig tid, og jeg håper at regjeringen kan gi noen avklaringer i år, både når det gjelder satellittbane og dronesenter. Dette er den beste lokaliteten for et slikt dronesenter, og jeg mener det bør ligge her. Det er noen i mitt hjemfylke som også vil ha dronesenter, men det vil ikke jeg støtte, sier Steffensen.

– Noen må ta ledelsen

Han sier at det er mange prosjekter under planlegging i Andøy, og vil utfordre regjeringen på om det er noen i regjeringen som har et overordnet i ansvar for omstillingen.


Andøy kan få flyskole med 300-400 studenter

Andøy kan få en flyskole med 300–400 studenter og 60–80 lærere.


– Det er mange departementer som er involvert i de ulike prosjektene. Det er Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis de ikke snakker sammen, kommer vi galt ut. Jeg vil derfor følge opp, for noen må ta en lederrolle, sier Steffensen.

– Vil se på pilotmuligheter

Steffensen fikk også en presentasjon av planene til Pilot Flight Academy som vil etablere en pilotskole på Andenes med 300 studenter og 70 til 90 ansatte. Målet er at europeiske studenter skal komme til Andøy for å bli piloter. Men de kan ikke få studiefinansiering i Lånekassen slik norske pilotstudenter kan.

FORPLIKTELSE: – Vi har en forpliktelse for Andøy-samfunnet, og noen må ta en lederrolle for omstillingen. Jeg kommer til å utfordre regjeringen på det, og så vil jeg se etter løsninger for pilotskolen, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen. Steffensen er fra Rogaland, og er leder for Stortingets utdannings- og forskningskomité.  Foto: Jørn Aune

– Her finnes det ingen quickfix, men jeg vil se på mulighetene til å finne en løsning. Åpner vi for at disse pilotstudentene skal få lån i Lånekassen må vi endre lovverket. Vi også se på konsekvensene av å gjøre det for andre studier. Jeg vil utfordre Kunnskapsdepartementet på hvilke konsekvenser dette kan få, sier Steffensen.

– Men det er et spennende prosjekt, og jeg vil lete etter muligheter til å si ja til det, sier han.

– Unik holdning

Han sier at han opplever Andøysamfunnet som optimistisk, men at det må komme noen avklaringer snart.


Statssekretær Daniel Bjarman Simonsen om dronesenter:

– Andøya har fortrinn, men det er flere som vil ha dronesenteret

– Det er et klart og tydelig ønske fra aktørene om at vi skal utrede et test- og kompetansesenter for droner, sier Daniel Bjarmann Simonsen, som er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.


– Det er en unik holdning her. Man ser muligheter og vil få til noe. Det er ikke alle steder vi opplever det, sier Steffensen.

– Det er mye spennende som skjer i Andøy. I Nordland har vi hatt to nedturer med nedleggelsen av flystasjonene i Bodø og på Andøya. Men etter å ha tygd litt på det sure, så snur disse samfunnene og ser etter løsninger. Det er bra, sier fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen, som også var med på vesterålsturen.