Starter opp reguleringsplan for «The Whale»

Asplan Viak varsler at selskapet nå går i gang med å detaljregulere området på vestsiden av Andenes der den nye turistattraksjonen «The Whale» er planlagt bygget.

REGULERINGSPLAN: Arbeidet med å lage en reguleringsplan for området der «The Whale» er planlagt bygget starter nå opp. Bildet viser området på vestsiden av Andenes som omfattes av planen. 

Andøy

I et brev til et førtitalls-mottakere skriver selskapet at formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt museum og opplevelsessenter.


– The Whale har globalt potensial

– The Whale har globalt potensial, og vår jobb blir å finne den rette miksen mellom det globale og noe man er komfortabel med lokalt, sier Philip Tefft, direktør for Ralph Appelbaum Associates (RAA) i London.


– Temaet for anlegget er «hval». Planen skal legge til rette for god arkitektur i samspill med omkringliggende natur og bebyggelse. Trafikale utfordringer med tanke på adkomst og parkering skal også løses i planarbeidet. Intensjonen er at anlegget skal bli en naturlig del av Andenes sentrum, og berike stedet for både beboere og tilreisende, heter det i brevet.

Området som omfattes av planen er på 65 dekar, og er i dag regulert til industri med fareområde samt friluftsområde, en plan vedtatt i 1983.


Fra kronjuvelene i Tower til The Whale:

Designteam i verdensklasse skal jobbe med «The Whale»

Torsdag kommer representanter Ralph Appelbaum Associates (RAA) til Andenes for å møte styret i The Whale. Det skal også avholdes en åpen workshop torsdag kveld.


– Denne planen er ikke lengre aktuell, og tidligere tankanlegg på tomta er fjernet, heter det i brevet.

Det åpnes også for at det kan etableres bro ut til Ravneholmen, som er avsatt til friområde og småbåthavn.

Trenger ikke konsekvensutrede

I brevet står det at planmyndighet, som er Andøy kommune, har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.


The Whale tar stadig nye skritt mot realisering:

I mai blir det lyst ut arkitektkonkurranse

The Whale er nå inne i siste forprosjektfase, og ting begynner å materialisere seg rundt det som skal bli en attraksjon i verdensklasse; lokalisert i fjæresteinene ved fyret på Andenes.


– Tiltak på Ravnholmen er i strid med overordnet plan, og inngår i vedlegg II i KU forskriften. Tiltaket kunne vært utredningspliktig dersom kommunen vurderte at det var i konflikt med marint verneområde. Etter dialog med Fylkesmannen er det konkludert med at det ikke er konflikt mellom disse planene, og dermed ikke behov for konsekvensutredning, heter det i brevet.


Diskuterte innovasjon i Andøy:

Vil ha Bill Gates til å åpne The Whale

– Jeg synes vi fikk til en god samtale om innovasjon, sier Gard Lehne Michalsen om torsdagens romjulsmøte i regi av Samskap. Men det aller lurer på nå, er om Bill Gates kommer for å åpne The Whale.Dette skjer NÅ:

«The whale»-festen i gang

I dag paraderes verdens største tannhval i lufta gjennom gatene på Andenes.