Dårlig vær i forrige uke:

Labert torskefiske i Vesterålen

Det ble bare landet 721 tonn torsk i Vesterålen i forrige uke. Og gjennomsnittsprisen gikk også litt ned i regionen.

HYSE: Det ble gjort noen store hysefangster utenfor Vesterålen i forrige uke. Her håndteres det hyse hos J. M. Nilsen på Nordmela.  Foto: Arkivfoto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Dårlig vær mot slutten av forrige uke begrenset fisket utenfor Vesterålen. I tillegg er mange båter ferdig med torskekvotene sine. Totalen ble dermed 721 tonn torsk i uke 13.

Vi må tilbake til uke 2 for å finne et lavere landet kvantum målt i rundvekt.

Prisene litt ned

I uke 12 fikk fiskerne i Vesterålen i snitt 33,18 kroner per kilo torsk som ble landet. Det er mest sannsynlig rekordpris for torsken.


Vesterålen oppnådde høyest snittpris tredje uka på rad

Vesterålen oppnådde høyest snittpris på torsken for tredje uke på rad.


I uke 13 gikk prisene noe ned, og landet på 32,89 kroner per kilo. For hele året, er snittprisen i Vesterålen nå på 31,70 kroner per kilo, noe som er 5,69 kroner høyere enn snittprisen per uke 13 i 2018.

Verdi

Torsken som er landet i Vesterålen til nå, har en verdi på 552 millioner kroner. Ser man på Andøy, Øksnes og Bø, er verdien 535 millioner kroner. Det er helt likt med 2018.


Skreien mer spredt i år utenfor Vesterålen

Havforskerne bekrefter at skreien i år står mer spredt utenfor Vesterålen enn i fjor.


Differansen mellom de to beløpene, er trålerleveranser til Melbo i Hadsel.

Øksnes (-11 millioner) og Bø (-18 millioner) ligger bak fjoråret, mens man i Andøy ligger 29 millioner foran fjoråret i verdi. Det skyldes at man i Andøy har lande nesten like mye torsk som i fjor, mens man ligger en del bak i Øksnes og Bø når det gjelder kvantum.

Fangster

Den største snurrevadfangsten i forrige uke ble levert i Straumsjøen med 44 tonn. På Andenes ble det levert en fangst på 41,7 tonn, mens man på Myre tok imot 27,9 tonn som største torskefangst. På Stø ble det landet en fangst på 20,9 tonn.


Snittpris på 33,18 kroner per kilo

All time high for torsken

Fiskerne i Vesterålen fikk i forrige uke betalt 33,18 kroner i snitt per kilo torsk de leverte. Flere VOL har snakket med sier at det er en veldig høy pris.


Den største garnfangsten ble levert på Bleik med 10,1 tonn torsk.

Det ble nesten ikke fisket sei i forrige uke, mens det ble levert noen store hysefangster. På Stø ble det levert en trålfangst på 26,5 tonn, mens det på Myre ble levert en autolinefangst på 15 tonn. På Andenes ble det levert en snurrevadfangst på 7,3 tonn.

– For tidlig å konkludere

Mange fiskere er nok fornøyd med de høye torskeprisene, særlig fordi kvotene nå går ned. Men prisnivået skaper også bekymring.

– Vi håper jo at fiskekjøperne kommer til å tjene penger, men det er for tidlig å konkludere. Prisene har et skyhøyt nivå, og det har vært en kraftig oppgang fra i fjor. Det blir spennende å se om de ulike markedene klar å følge prisene, særlig de konvensjonelle markedene som saltfisk, klippfisk og tørrfisk, sier Rune Stokvold, som er styreleder i Fiskekjøpernes forening.


Starter bygging etter påske

Vil lagre levende fisk på Andenes

– Dersom alt går i orden, starter vi byggingen over påske, sier Andreas Haugen i A. H. Holding AS. Selskapet vil nå etablere anlegg for levende torsk og andre marine arter i havna på Andenes.


Han sier at det er en voldsom konkurranse om råstoffet.

– Det er et valg om man vil være med eller om man skal stå på sidelinjen, sier han.


Har ikke råd til å kjøpe torsk fra egen båt

– De prisene som er nå, er ikke bærekraftig, sier Jon-Edvard Johnsen i Hovden Fiskeindustri AS. Nå leverer Johnsens egen båt på Andenes.


Det er imidlertid ikke bare pris som er avgjørende for omsetningen av fisk. Ikke minst valuta spiller en stor rolle.

– Vi har hatt en lang periode med en svak krone. Det har kompensert noe for prisoppgangen, sier Stokvold.