Denne kommunen får mest i «baksmell» på skatten i år

Innbyggerne i Lødingen og Øksnes får mest i «baksmell» på skatten i år.

Øksnesværingene får i gjennomsnitt mye i baksmell og mye utbetalt under årets ligning, viser foreløpige tall.  Foto: Tommy Hansen

Andøy

I alle fall hvis vi skal tro gjennomsnittstallene fra skatteetaten får skattyterne leverer endringsmeldinger til skatteetaten. Som kjent går fristen ut i slutten av måneden for ordinære skattytere. Selvstendig næringsdrivende og en del ande grupper har ytterligere et par måneder på å levere skattemelding.

De foreløpige tallene viser imidlertid at dersom du bor i Lødingen og Øksnes må du i gjennomsnitt betale 29.000 kroner i «baksmell» eller restskatt, som det også heter.

Det er mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittsinnbyggeren i Hadsel må betale.

Når det gjelder de som får penger igjen, er det øksnesværingene som også topper denne listen.

I gjennomsnitt får øksnesværingene 12.200 kroner igjen på skatten, viser skatteetatens beregninger.

Bøfjerdingene får minst igjen, «bare» knapt 10.000 kroner. Bø er så vidt bak Andøy og Hadsel.

Innbyggerne i Vesterålen og Lødingen får til sammen 205 millioner kroner igjen på skatten, men også betale nær 100 millioner kroner i restskatt.

Kilde: Skattedirektoratet

Tall i krSum til godeAntallGjennomsnittSum restskattAntallGjennomsnitt
Lødingen12 741 8131 25510 1537 903 36426429 937
Øksnes34 904 0662 86112 20021 695 61374629 083
15 136 6351 5219 9527 903 64730126 258
Sortland65 641 4455 88811 14835 543 0651 57822 524
Andøy29 164 4702 91010 0229 335 30965414 274
Hadsel47 739 2354 71410 12717 166 2161 21614 117
Totalt205 327 66419 14910 72399 547 2144 75920 918