Forelegg og erstatning etter innbrudd og hærverk

Bot og erstatning ble resultatet for en person som gjorde innbrudd i en kommunal omsorgsbolig på Andenes i fjor.

INNBRUDD: 21. januar i fjor ble det gjort innbrudd og hærverk i Kristinabakken omsorgsbolig på Andenes. Vedkommende som gjorde innbruddet har vedtatt et forelegg og et erstatningskrav fra Andøy kommune.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var 21. januar i fjor at en person gjorde innbrudd og hærverk i Kristinabakken, et bygg som huser kommunale omsorgsboliger og fellesarealer for beboerne.

Nordland politidistrikt bekreftet 14. februar i fjor at man hadde mottatt anmeldelsen. Nå er saken avgjort.

– De underrettes om at forholdet er avgjort ved at siktede har vedtatt forelegg på bot og erstatningsbetaling, skriver Nordland politidistrikt i et brev til Andøy kommune.

Forelegget er på 5.000 kroner og vedkommende må også betale 3.437,50 kroner i erstatning til Andøy kommune.