Fylkesmannen sier ja:

Et steg nærmere treningspark

Fylkesmannen i Nordland har ingen innsigelser mot at det bygges en treningspark ved Klevannet på Andenes. Dermed er Torgeir Wiik et steg nærmere realisering av parken.

TRENINGSPARK: Fylkesmannen i Nordland synes det er greit at det bygges en treningspark ved Klevannet på Andenes.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er en såkalt Tuftepark som skal bygges, med 12 ulike treningsapparater. VOL har tidligere omtalt prosjektet og at Sparebank1 Nord-Norge støtter treningsparken med 500.000 kroner.