127 søkere til romteknologi:

Får helt nytt skolebygg

– Det skal bygges et helt nytt bygg til romteknologi ved Andøy videregående skole, (AVS), sier rektor Ellen Ingebrigtsen, som har fått 127 søknader til de 36 plassene ved romteknologi.

NYBYGG: Romteknologielevene ved Andøy videregående skole holder i dag til i dette bygget. Det skal nå rives og erstattes av et helt nytt bygg. – Vi håper å ta nybyget i bruk høsten 2020, sier rektor Ellen Ingebrigtsen. 

Andøy

Ingebrigtsen opplyser at 43 av søkerne har romteknologi som sitt første ønske.