Veien til Bleik stengt til etter helikopterbefaring

Veien mellom Andenes og Bleik er stengt etter et ras i natt. Veien blir tidligst åpnet fredag etter befaring med helikopter i rasområdet.

Da nedbøren har avtatt har ikke Statens vegvesen besluttet å stenge vegen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var nedfall av stein ned mot skredgjerdet natt til i dag. Statens vegvesen bestemte i dag at veien skal stenges i påvente av geologiske undersøkelser og observasjon fra helikopter. Dette skjer fredag morgen.

Ingeniørgeolog Viggo Aronsen arbeider med skredberedskap i Statens vegvesen. Han sier til VOL at det har kommet en stein fra fjellet i natt som nesten nådde ned til veien, nord for fanggjerdet hvor stein traff natt til tirsdag.

– Vi valgte tidligere i uken å ikke stenge veien på grunn av de stabile værforholdene vi hadde da. Gjennom undersøkelser med drone som ble gjennomført onsdag, klarte vi ikke å finne utgangspunktet for raset, sier Viggo Aronsen til VOL.

Han er for øvrig bekymret over at steinen som raste ned fjellsiden i natt, kom helt fram til veien.

– Vi har en uavklart situasjon i fjellsida. Derfor blir veien stengt inntil vi får avklart situasjonen. Og det håper jeg vi skal få gjort i løpet av fredag. Da skal vi opp i helikopter på en befaring av rasområdet.

Ingeniørgeologen mener det er ganske stort det som har kommet ned fra fjellet natt til torsdag. I et urområde har mesteparten av massene stoppet før det nådde veien.

– Det har vært mye nedbør som gir vanntrykk og sprekker. Dette er destabiliserende. Vi ser at det ikke er mye masser eller blokker i snøen som enda ikke har smeltet i fjellet. Samtidig er det lite snø igjen på fjellet. Vi vil vite mer etter at vi har sett området fra helikopter fredag. Foreløpig kan jeg si at steinen som kom ned fjellsiden i natt kan ha vært på rundt 400 kilo eller noe slikt. I og med at vi ikke fant løsningsområdet for raset med drone, er veistengning eneste mulighet nå.

Værmessig er det lite sannsynlig at det skal komme et nytt ras, mener han, men understreker at det nå er viktig å innhente kunnskap før man kan si noe om veien blir åpnet fredag eller om den blir videre stengt.