Kutter i diabetestilbud, men det får liten betydning for Vesterålen

Helse Nord kutter fjerner noen av fagpersonellet innenfor diabetesbehandling i Nordland. – Men dette får liten betydning for Vesterålen, sier Paul Daljord i Diabetesforbundet.

Helse Nord fjerner noen a fagpersonellet innen diabetesbehandling i Nordland. Diabetesforbundet i Nordland mener det er uakseptabelt. Diabetikere i Vesterålen vil i liten grad rammes av kuttene.  Foto: AP Photo/Reed Saxon

Andøy

Diabetesforbundet i Nordland er likevel ikke fornøyd med kuttene. Årsmøtet til forbundet har derfor vedtatt en uttalelse der man ber om at Helse Nord omgjør beslutningen.

Kuttene dreier seg om at stillingen som regional diabetessykepleier legges ned. Det samme skjer med nettverkssamlinger for diabetespersonell.

– Helse Nord har i mange år vært kjent å satse på kunnskapsspredning innen diabetes. Med et pennestrøk står nå flere tiår med diabeteskunnskap i fare for å forsvinne, sier Svein Jensen, som er nyvalgt leder i Diabetesforbundet Nordland.

Han peker videre på at Fagrådet for diabetes også er prioritert ned og at rulleringen av den regionale diabetesbehandlingsplanen er lagt på is.

– Fylkeslaget i Nordland finner disse reduksjonene i diabetesomsorg helt uakseptable, sier Jensen.

Kan gi økte kostnader

Jensen mener at kuttene kan gjøre det vanskelig for diabetikere å kontrollere sykdommen.

– Diabetesbehandling har i seg det særegne at 99 prosent av behandlingen utføres av pasientene selv. Det krever kunnskap og opplæring. Med at Helse Nord legger ned disse kunnskapsbasene for diabetes, risikerer man en forverring i egenbehandling som vil gi store konsekvenser. Både med personlige lidelser, men også samfunnsmessig, med store økte kostnader til behandling av senkomplikasjoner, forklarer Jensen, som viser til at Norge bruker store summer årlig knyttet til diabetes.

– Det er innlysende at store kostnader for samfunnet kan spares ved å prioritere forebygging. Derfor bør Helse Nord umiddelbart gjeninnføre diabetestilbudene de har lagt ned, sier Jensen.

– Ingen kutt i Vesterålen

Daljord er leder av Diabetesforbundet i Vesterålen. Han sier at de vedtatte kuttene i liten grad rammer diabetikere i Vesterålen.

– Sykehuset på Stokmarknes vil fortsatt ha en diabetessykepleier og en lege med ansvar for diabetikere. Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset fungerer utmerket og det blir opprettholdt. I tillegg kommer det tilbudet som den enkelte kommune har, sier Daljord til VOL.