Informerte om Andfjord Salmon:

– Ser for oss 200 til 250 arbeidsplasser på lengre sikt

– Vi må tørre å tenke vekst, sa Roy Pettersen da han informerte formannskapet i Andøy om planene til Andfjord Salmon.

ANDFJORD SALMON: Mandag informerte Helge Krøgenes og Roy Pettersen (helt til venstre i bildet) fra Andfjord Salmon formannskapet i Andøy om planene til selskapet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andfjord Salmon har planer om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Kvalnes i Andøy. Mandag orienterte Roy Pettersen formannskapet om planene.


Tannlege på Sortland og oppfinner fra Bø satser også:

Lakseprofil investerte i Andfjord Salmon

Jim Roger Nordly er en av dem som har investert penger i Andfjord Salmon.


– Vi har sikret oss to lokasjoner i tillegg til Kvalnes, ved Fiskenes og i Brevika. Planen er å produsere 60.000 tonn sløyd fisk til markedet, sa Pettersen.

I første omgang skal man bygge et anlegg på Kvalnes for 1.000 tonn laks.

Han sa at man snart er klar til å anta anbud for byggestart for anlegget på Kvalnes. Dette anlegget er fullfinansiert.

– Vi skal bli en faktor innen oppdrett i Vesterålen og vil produsere omtrent det samme som Nordlaks i dag produsere, men skal produsere på land. Vi skal bygge steg for steg, men må tørre å tenke vekst, sa Pettersen.

Bærekraft

Pettersen sa at Golfstrømmen skaper unike forhold for lakseoppdrett på Andøya.

– Vi skal hente vann fra 25 meter. Der kan ikke lakselusa overleve. Det gir oss et lusefritt og rømningsfritt anlegg, der laksen har god plass, sa Pettersen.


Disse har investert 150 millioner i Andfjord Salmon

Andfjord Salmon AS har fått på plass kapitalen etter utvidelsen på 150 millioner kroner. Blant aksjonærene finner vi flere kjendiser.


Pettersen sa vider ar man er i ferd med å søke patent på de tekniske løsningene for anlegget. Han understreket videre at anlegget skal være bærekraftig.

– Vi er snart klar til å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om at vi skal levere biorestene fra anlegget til Andøytorv til jordforbedring, sa Pettersen.


– Tilfreds med eiersammensetningen

Andfjord Salmon As har hentet inn 150 millioner kroner i ny aksjekapital. – Jeg er veldig tilfreds sammensetningen av aksjonærer vi har fått, sier Roy Pettersen, som fortsatt er største aksjonær i selskapet.