– Arbeiderpartiet må snu i Andøya-saken

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Andøy, Kjell Are Johansen, gikk til angrep mot eget parti og regjeringen i sin 1. maitale.

Kjell-Are Johansen er ordførerkandidat for Andøy Arbeiderparti til kommunevalget 2019. Her er utdrag fra hans 1. mai-tale på Andenes.

Andøy

Han pekte på at flere av de viktigste argumentene i saken har blitt borte det siste året. Det er allerede klart at Forsvaret må drifte to flystasjoner, ikke en. Han pekte også på at luftvern ikke lengre er et argument ettersom disse primært skal beskytte jagerflyene.

Han sa at han arbeider for å få Arbeiderpartiet til å snu, men har ikke fått noen signaler om dette så langt. Han vil likevel fortsette å fôre moderpartiet med argumenter.

Johansen understreket at selv om han er dundrende uenig med moderpartiet, må omstillingsarbeidet i Andøy fortsette. Han tegnet et optimistisk fremtidsbilde av Andøy-samfunnet ved å peke på potensialet innen romfart, fiskeoppdrett og landbruk.