Når ikke målet for meslingvaksine

Andøy, Sortland, Øksnes og Hadsel når ikke målet for antall meslingvaksiner. Det viser tall som VG har offentliggjort.

MESLINGER: Fire av kommunene i Vesterålen klarer ikke å nå målet for meslingvaksiner. Det er anbfealt at mer enn 95 prosent av befolkningen må være vaksinert for å hindre spredning av sykdommer.  Foto: Lise Åserud / SCANPIX .

Andøy

VG har sett på vaksinegraden for flere sykdommer, men den senere tiden er det særlig meslingvaksinen som har vært i fokus.

Meslinger er en dødelig sykdom, og Dagbladet skrev 16. mars i år at antall tilfeller har økt i Norge, fra ingen i 2016 til 12 tilfeller i fjor.

Dagbladet skriver videre at før meslingvaksinen kom, døde det årlig mellom fem og 10 barn av sykdommen. Nå er det 30 år siden sist noen døde av meslinger i Norge.

Også internasjonalt oppdages det stadig flere tilfeller av sykdommen og lav vaksineringsgrad får skylden for spredningen.

Dagbladet skriver at årsaken til at for få blir vaksinert er flere, men mange peker på konspitrasjonsteorer fra vaksinemotstandere som en viktig årsak.

136 000 døde av meslinger i fjor, viser tall fra Verdens helse- organisasjon. 229 000 tilfeller av meslinger ble rapportert inn til WHO i 2018, mot 170 000 i 2017.   Foto: Pål Dybwik

95 prosent

Ifølge Verdens helseorganisasjon er man avhengig av at mer enn 95 prosent av befolkningen er vaksinert mot en sykdom for å hindre spredning av den.

Tallene VG har avdekket, viser at mange kommuner i Norge har lavere vaksinasjonsgrad enn det. Det gjelder blant annet for de fire av vesterålskommunene.

For Bø kommune foreligger det ikke tall.

Andøy

I Andøy var 86,8 prosent av 16-åringene vaksinert mot meslinger i 2018. Det foreligger ikke tall for niåringene eller toåringene.

Går man tilbake til 2014, var 93 prosent av 16-åringene vaksinert.

Sortland

I Sortland foreligger det nye tall for niåringene og 16-åringene. I Sortland er 95,0 prosent av niåringene vaksinert mot meslinger, mens 92,5 prosent av 16-åringene er vaksinert.

Hadsel

I Hadsel er 94,6 prosent av niåringene vaksinert mot meslinger og 91,3 prosent av 16-åringene.

Øksnes

I Øksnes foreligger det bare tall for toåringene. Her er 90,2 prosent av denne aldersgruppen vaksinert mot meslinger.

Her kan du lese VGs sak om vaksiner, med tall for flere andre sykdommer.