Vil ha eldrepolitikk på dagsorden:

– Andøy må bli en god kommune for eldre

Eldrerådet i Andøy er bekymret over at eldre ikke får avlastning og at eldre ikke får sykehjemsplass. – Andøy eldreråd ber om at det tas grep, slik at Andøy kommune blir en god kommune for eldre, uttaler eldrerådet.

AVLASTNING: Turid Stranden har en sterkt pleitrengende mann boende hjemme. Da Andøyposten skrev om saken tidligere i år, hadde hun ikke fått tilbud av avlastning i år. Nå ber eldrerådet i Andøy politikerne om å sørge for at Andøy blir en god kommune for eldre.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Andøy kommune har nå ett ordinært sykehjem, Andøya bo- og behandlingssenter på Åse (ABBS). I tillegg har kommunen et sykehjem for demente pasienter på Andenes (Kiiljordheimen). Det tidligere sykehjemmet ved Andenes helsesenter er nå omgjort til omsorgsboliger.


Rønneberg (Frp) ønsker omkamp om eldreomsorg:

Halvar Rønneberg (Frp): Beklager at Andøy kommune takket nei til å søke på statlig finansiert eldreomsorg

Halvar Rønneberg (Frp) beklager at Andøy kommune takket nei til å søke på statlig finansiert eldreomsorg. – Da hadde vi kunnet åpnet de 12 rommene på ABBS, sier han.


ABBS på Åse er heller ikke i full drift. 12 av rommene ved sykehjemmet holdes stengt etter at kommunestyret i fjor vedtok at det skal være 28 sykehjemsplasser ved ABBS. Årsaken er både økonomi og mangel på personell.

Ingen avlastning

Det gjør at kommunen i perioder har for få sykehjemsplasser og at det blir vanskelig å skaffe avlastning for eldre som pleier sine pleietrengende ektefeller hjemme.


Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm ved ABBS:

– Vi trenger høyt kvalifiserte sykepleiere i større grad enn vi har i dag

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at selv om det er nok rom på ABBS til å dekke folks behov, er det ikke folk til å bemanne.


– Mannen min er sterkt pleietrengende og klarer ingenting selv lenger. Jeg har ham rundt meg hele tiden. Han trenger hjelp til alt. Nå er jeg blitt så sliten at jeg mister nattesøvnen, sa Turid Stranden (82) fra Fornes til Andøyposten tidligere i år.

Da avisen omtalte saken, hadde ikke Stranden fått tilbud om avlastning i år.

Regnskapet for 2018 blir oppgjort i balanse, men kommunen brukte 10,5 millioner kroner mer enn det man hadde budsjettert med i fjor. Også i år styrer man mot et overforbruk.


Debatt om sykehjemsplasser:

Andøy må spare i alle bauger og kanter

Andøy kommune styrer mot et overforbruk på 2,5 millioner kroner. – Det er nødvendig å gjøre tiltak innenfor alle sektorene, sa ordfører Jonni Solsvik. Det var likevel sykehjemsplasser det var mest debatt om i formannskapet.


Nå vil eldrerådet i Andøy at Andøy kommune skjerper seg.

Uro

– Andøy eldreråd ser med uro på at eldre i kommunen ikke får avlasting når de pleier sine pleietrengende ektefelle hjemme. Likeså at de ikke får sykehjemsplass, til tross for at det står 12 ledige rom ved ABBS på grunn av økonomi, og at det ikke er nok kvalifisert arbeidskraft, skriver eldrerådet i en uttalelse, som legges frem for kommunestyret førstkommende mandag.


Turid Stranden fortviler over å ikke få avlastningsplass ved ABBS:

– Ber politikerne åpne ledige rom

Hun har en sterk pleietrengende mann boende hjemme, og er avhengig av avlastningsplass en uke i måneden for å holde ut. Etter nyttår har hun ikke fått avlastning, og ber politikerne åpne de 12 ledige rommene på ABBS.



Tildelingskontoret:

– Situasjonen har vært vanskelig lenge

Leder Judith Johansen ved tildelingskontoret i Andøy kommune beklager at de ikke har mulighet å imøtekomme behovet for avlastningsplass.



Forutsetter at nødvendige helse- og omsorgstjenester blir gitt:

– Må i så fall be om mer

Andøylistas John Helmersen, varaordfører Knut Nordmo og ordfører Jonni Helge Solsvik forutsetter at rådmannen sier ifra dersom det ikke går an å drive forsvarlig innenfor budsjettet.



Enhetslederen: – Streng politisk anmodning om budsjettdisiplin

Enhetsleder for helse og omsorg i Andøy kommune, Aud Sellevold, viser til en streng politisk anmodning om budsjettdisiplin og økonomistyring.



Helmersen vil ha redegjørelse i formannskapet

Formannskapsmedlem John Helmersen (Andøylista) spør ordføreren om inntaks-stoppen ved ABBS og situasjonen innen pleie- og omsorgssektoren i Andøy kommune


– Det er trist og unødvendig at innbyggere som har bodd i kommunen hele sitt liv og betalt sine forpliktelser, må gå til media for å få hjelp når de har behov for det, skriver eldrerådet.

«Leve hele livet»

Rådet mener at kommunen må legge bedre til for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, noe Andøy kommune ønsker.

– Uttalt politikk i kommunen er at de eldre skal bo lengst mulig tid hjemme. Da må også politikken og forholdene legges tilrette for dette bla. ved å få hjelp ved behov, ikke slik det fremkommer i Andøyposten 22. mars d.å, skriver eldrerådet.

Rådet mener at Andøy kommunes tilbud også er i strid med regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet».

– Andøy eldreråd ber om at politikerene og administrasjonen tar grep, slik at Andøy kommune blir en god kommune for kommunens eldre innbyggere. Likeså at reformen «Leve hele livet» kommer på den politiske dagsorden, skriver eldrerådet.