Byggestart i 2021

– Nå starter planleggingen av ny tunnel mellom Bleik og Andenes. Byggingen kan starte i 2021, sier Svein Eggesvik (Sp), som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

RASFARE: Vegen mellom Andenes og Bleik er rasutsatt. Nå starter arbeidet med å rassikre veien. Byggestart kan bli i 2021 og byggetiden er anslåtttil mellom ett og to år.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Torsdag 24. april ble fylkesveg 976 stengt på grunn av rasfare. Da var det kommet ned mer stein mot veien. Noen dager før, hadde en ganske stor stein havnet i rasgjerdet ved veien.


Åpnet fylkesvei 976 etter helikopterbefaring:

Kan bli stengt igjen ved mer nedbør 

Litt over klokken 12 kom meldingen om at veien mellom Andenes og Bleik er åpnet igjen. Litt tidligere fredag ble det gjort befaring av fjellsiden fra helikopter og drone.


Dagen etter ble veien igjen åpnet, men kommer det mer nedbør vil vegvesenet vurdere stenging på nytt.

Andværingene må fortsatt leve med en viss rasfare i noen år til, men i 2023 kan det bli trygt å kjøre vegen mellom Andenes og Bleik.

– Strekningen i Andøy er særlig rasutsatt. Så det er veldig bra at planleggingen av en permanent rassikring på fylkesvegen nå kommer i gang, sier Eggesvik i en pressemelding.

Tunell

Mandag 8. april vedtok kommunestyret i Andøy planprogrammet for rassikringen. Det man skal planlegge, er bygging av 1,1 kilometer ny og rassikrer vei og en tunell på 1,2 kilometer.


Stengt vei gir montessori-skolefri

Veien mellom Andenes og Bleik er stengt på grunn av rasfare. Det gjør noen elever ved montessoriskolen på Bleik får fri fredag.


Den nye tunellen skal starte rett sør for dagens tunell mellom Andenes og Bleik og ha utløp litt nord for kirkegården på Bleik.

Flere tunellalternativer ble vurdert og det er også vurdert rasoverbygg og sjøfylling for å flytte veien bort fra fjellsiden. Men man endte opp med det nevnte tunellalternativet.


Veien til Bleik stengt til etter helikopterbefaring

Veien mellom Andenes og Bleik er stengt etter et ras i natt. Veien blir tidligst åpnet fredag etter befaring med helikopter i rasområdet.


– Alternativet gir først og fremst god rassikring og er det alternativet som de fleste parter signaliserte at de kunne akseptere. Dette er også et alternativ som vi kan gjennomførbare innenfor den økonomiske rammen fylkeskommunen har satt, på 263 millioner kroner, sier Eggesvik.

Byggestart

Eggesvik sier at en reguleringsplan skal være ferdig i løpet av høsten og at den da vil bli sendt ut til høring. Det skal også arrangeres folkemøte i forbindelse med reguleringsplanen.


Steinnedfall mellom Andenes og Bleik

Natt til tirsdag falt det ned en stor stein i fanggjerdet på fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik.


– Planen skal være vedtatt innen utgangen av 2019. Dette gir en mulig byggestart i 2021. Det er beregnet 1,5 til 2 års byggetid, sier Eggesvik.

Det betyr at en prosjektet kan være ferdig mot slutten av 2022 eller tidlig i 2023.