Godtar tre avganger til Sortland om det gjøres endringer

Andøypolitikerne vil helst beholde fire daglige bussavganger mellom Andenes og Sortland, men kan godt godta tre avganger dersom det gjøres endringer. Den endelige uttalelsen er det formannskapet som skal avgi.

RUTEKUTT: Nordland fylkeskommune vil redusere antall bussavganger mellom Andenes og Sortland. Politikerne i Andøy vil helst beholde fire avganger som i dag, men kan godta tre avganger dersom det gjøres endringer i rutetidene.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I dag går det buss mellom Andenes og Sortland fire ganger i døgnet fra mandag til fredag. Det er avganger fra Andenes 06.15, 12.35, 16.05 og 18.00. Returen fra Sortland er klokken 10.10, 12.50, 15.30 og 19.30.


Bussen fulgte ikke med da hovedinngangen ble flyttet:

Forsøker å finne buss-løsning for Nordlandssykehuset i Bodø

Etter at Nordlandssykehuset i Bodø flyttet hovedinngangen, er det nå sju minutter å gå fra inngangen til nærmeste buss-stopp. Det kan være utfordrende for noen av pasientene som bruker buss.


Nordland fylkeskommune vil spare penger på busstilbudet, og vil skjære ned til tre avganger.

– Det er behov for fire avganger, men Nordland fylkeskommune tar ikke utgangspunkt i behovet, bare i hvor mye man kan spare, sa Hermod Bakkevoll (KrF), som har vært med å utarbeide det nye ruteforslaget.

Kveldsbuss

For Andøypolitikerne kan nemlig godta tre avganger, men kun dersom det gjøres noen endringer.

Forslaget politikerne fikk på bordet innebærer avgang fra Andenes klokken 06.15, klokken 13.15 og klokken 22.00 om kvelden.

– Ungdomsrådet har ønsket seg en sen avgang fra Andenes og det er det tatt hensyn til, sa Bakkevoll.

Fra Sortland foreslår man at det blir avganger klokken 10.10, klokken 15.30 og klokken 19.30. Her blir det med andre ord ikke endringer i tidspunktene, men avgangen klokken 12.50 forsvinner.

Skolebuss

En ting som voldte kommunestyret problemer, er imidlertid skolebuss fra Andenes.

I dag er det noen elever ved Andøy videregående skole som benytter seg av avgangen til Sortland klokken 16.05. Noen dager i uka når man ikke skolebussen til Risøyhamn som går klokken 15.00 og dersom 16.05 avgangen blir borte må disse elevene vente helt til kvelden før de kommer seg hjem.


Halvar Rønneberg fortviler over buss-kutt melliom Vesterålen og Harstad:

– Politikerne i Harstad og Vesterålen bør reagere på foreslåtte busskutt

Halvar Rønneberg er frustrert over manglende innsikt fra fylkesråden for samferdsel om hvordan nedleggelser av kollektivtilbud kan påvirke ditriktene. Han håper nå politikerne i Harstad og Vesterålen protesterer på det som er iferd med å skje.


Forslaget som kommunestyret fikk på bordet innebærer at skolebussen fra Andenes til Risøyhamn klokken 15.00 utgår, og at man i stedet har avgang klokken 16.05. Det betyr imidlertid at en del elever får lengre skoledag siden de må vente en time ekstra på bussen.

– Det er i dag utfordrende å få elever fra Sør-Andøy til å søke til Andøy videregående skole (AVS). Endres skolebussen fra klokken 15.00 til 16.00 vil det bety at ikke blir søker fra Sør-Andøy til studiespesialisering ved AVS. Det være med på å ødelegge for skolen. Elevene får en lang arbeidsdag fra klokken 07.00 til klokken 17.00. Jeg er ikke komfortabel med det punktet, sa Hans Benjaminsen (Høyre).

– Det er også elever ved Andenes skole som benytter seg av bussen klokken 15.00. Er det snakket med skolene om man kan gjøre om på timeplanene. Det er synd på de elevene som vente på bussen til klokken 17.00, sa Høyres Ingvill Eliassen.


Robert berget av bilbeltet:

– Bruk belte i bussen!

Robert Golinski (16) har erfart på kroppen hvor avgjørende det er med bilbeltebruk i buss, for å komme fra ei ulykke uten skader. Han ble hengende i lufta etter beltet da bussen veltet på Stave.


– Det er synd at Nordland fylkeskommune bidrar til svekke kollektivtilbudet. Når man i tillegg legger ned bussterminalen på Sortland, fremmer man ikke lysten til å bruke kollektivtilbudet, sa Andøylistas John Helmersen.

Søndagsbuss

Nordland fylkeskommune har ikke varslet endringer i tilbudet lørdag og søndag. Men politikerne i Andøy vil også ha en endring søndag, nemlig at avgangen fra Andenes klokken 18.00 flyttes en time frem til klokken 17.00.

– Da når ungdom fra Andenes buss videre til Melbu der det er yrkesfaglig utdanning, sa Bakkevoll.

I tillegg ønsker Andøypolitikerne at Nordland fylkeskommune ser på bedre korrespondanse mellom de ulike bussene slik at man slipper lang venting, spesielt på Sortland.

Utsatt

Usikkerheten rundt skolekjøring klokken 15.00 eller klokken 16.00 gjorde imidlertid at saken ble oversendt til formannskapet som har møte 21. mai i år.

– Da kan vi rådføre oss med ungdomsrådet og andre det er behov for å snakke med, sa ordfører Jonni Solsvik.