Solsvik om revidert nasjonalbudsjett:

– Åpenbart at Andøya flystasjon har stor betydning

– Dette er en dokumentasjon på et vi har visst lenge, sier ordfører Jonni Solsvik om at regjeringen nå gir Andøya flystasjon en beredskapsrolle i fremtiden.

INGEN GAVER: Ordfører Jonni Solsvik (H) fikk ingen milde gaver fra statsminister Erna Solberg da regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Tord Viken

Andøy

– Det vil ikke bli avhending av flystasjonen slik Stortinget har vedtatt. Hvilken rolle flystasjonen skal spille i forbindelse med mottak av allierte styrker vil ikke bli offentlig kjent, men det er åpenbart at Andøya flystasjon og infrastukturen her vil ha en viktig rolle, sier Solsvik.

Andøya Spaceport

En annen Andøy-sak som er nevnt i forslaget til revidert nasjonalbudsjetter Andøya Spaceport.


Revidert nasjonalbudsjett: Vil gi Andøya flystasjon beredskapsrolle

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker, skriver regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men noen nærere avklaring av dette foreligger ikke.


I februar leverte Andøya Space center en søknad om økt egenkapital på 1,3 milliarder kroner til etablert av en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.

Det var et håp om at denne saken ville bli avklart i revidert statsbudsjett, men det er den ikke. Men regjeringen nevner saken.


Andøya får beredskapsrolle:

– Dette er noe helt nytt utfra vedtaket om nedleggelse i 2016

– Dette er noe helt nytt utfra vedtaket om nedleggelse i 2016. Vi kan nå få to baser for overvåkingsfly (MPA) med 10 minutters mellomrom, sier Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund.


– Kapitalhenvendelsen fra Andøya Space Center behandles av departementet som en eiersak. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå hvorvidt henvendelsen fra selskapet med tilhørende styringsdokument og mulighetsstudien gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når saken er ferdig behandlet, skriver regjeringen.


Revidert nasjonalbudsjett:

63 millioner til reservedeler for Orion

Regjeringen foreslår å bevilge 63 millioner kroner til reservedeler for Orion-flyene på Andøya. Dette skal gi bedre leveranser fra de maritime patruljeflyene.


– Det er bra at dette nevnes i revidert. Det betyr at regjeringen mener saken er så viktig at man beskriver arbeidet med saken. Det er viktig at regjeringen gjør en grundig jobb for å se om dette er noe staten skal investere i, men man har ikke veldig mye tid på seg, sier Solsvik.

Ingen penger til havn

Andværingene kan heller ikke glede seg over signaler om penger til havneutbyggingen på Andenes.

Her sa statsminister Erna Solberg under sitt Andøy-besøk at det neppe skjer noe med den saken før i 2020 når fylkeskommunene har overtatt ansvaret for fiskerihavnene.

– Jeg kunne tenkt meg det annerledes når det gjelder havna på Andenes, så her er jeg skuffet. Det er viktig at dette prosjektet blir realisert, men statsministeren pekte på overgangen til fylkeskommunen da hun besøkte Andøy, sier Solsvik.