Revidert nasjonalbudsjett:

63 millioner til reservedeler for Orion

Regjeringen foreslår å bevilge 63 millioner kroner til reservedeler for Orion-flyene på Andøya. Dette skal gi bedre leveranser fra de maritime patruljeflyene.

RESERVEDELER: Regjeringen vil bruke 63 millioner kroner mer til reservedeler for Orion-flyene på Andøya.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Forsvarsbudsjettet økes med 1,3 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. En stor del av denne økningen kommer som en følge av forliset til fregatten «Helge Ingstad».


Norsk-tysk samarbeid sikrer mer flytid

Startskudd for viktig Orion-samarbeid

Representanter fra FLO, Andøya Flystasjon, Airbus og Andøya Test Center markerte fredag starten på det internasjonale samarbeidet som skal sikre rask og god deletilgang til den norske Orion-flåten. – Vi skal sikre at Orion kan opereres til etter 2035, sa Andreas Hauk fra Airbus.


I tillegg omdisponerer man 165,8 millioner kroner internt i forsvarsbudsjettet.

100 millioner kroner skal brukes til å forsere produksjon av hangarer til de nye F-35 kampflyene og man skal bruke 20 millioner kroner til økt seiling i nasjonale farvann for å ivareta operative behov og økt tilstedeværelse i norske farvann.


Revidert nasjonalbudsjett: Vil gi Andøya flystasjon beredskapsrolle

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker, skriver regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men noen nærere avklaring av dette foreligger ikke.


Det er foreløpig ingen, verken i Forsvarsdepartementet eller i Forsvaret som kan si noe nærmere om den økte bevilgningen til reservedeler for Orion-flyene.


Samarbeider med Airbus

Andøyfirma skal levere flydeler til Orion

Et nytt samarbeid mellom Andøya Test Center og Airbus skal sikre raskere leveranser av viktige flydeler. – Dette er bra for alle parter, sier ATC-sjef Gunnar Jan Olsen.


Luftvingsjef Ingvild Bjørnstad Jensrud ved Andøya flystasjon håper at bevilgningen er et signal om viktigheten av det 133 lufting leverer.

– Jeg håper det betyr at vi fortsatt har høy prioritet, sier hun tl VOL.