Revidert nasjonalbudsjett: Vil gi Andøya flystasjon beredskapsrolle

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker, skriver regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men noen nærere avklaring av dette foreligger ikke.

BEREDSKAPSROLLE: Regjeringen skriver at Andøya flystasjon vil ha en beredskapsrolle i fremtidens forsvar.  Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Andøy

Da statsminister Erna Solberg nylig besøkt Andøy, sa hun at det vil bli militær aktivitet ved Andøya flystasjon også etter at overvåkingsflyene er flyttet til Evenes.


Navarsete om Solbergs Andøya-utspill:

– Vitner om liten respekt for Stortinget

– Det er oppsiktsvekkende at statsministeren drar på sjarmørbesøk til Andøy og opplyser om ting hun ikke har opplyst Stortinget om. Det vitner om liten respekt for Stortinget, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.


Opposisjonen i Stortinget har bedt regjeringen avklare hva dette betyr. Saken omtales i revidert nasjonalbudsjett, men ikke særlig detaljert.

– I konseptet legges det særskilt vekt på forsterkning av Nord-Norge, hvor det er mest tidskritisk med luftstyrker og der både Andøya og Bodø identifiseres som mottaksområder for allierte fly. Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi og Bodø er definert som en sivil flyplass med middels høy militær verdi. Det legges derfor opp til at Forsvaret fortsatt bør ha tilgang på noe infrastruktur, drift og vedlikehold itilknytning til disse stedene. Viktigheten av å se forsterkning i sammenheng med alliert nærvær i Norge i fredstid, spesielt i nord, fremheves, skriver regjeringen.


Spør om militær aktivitet på Andøya

– Hvilken militær aktivitet er det konkret som planlegges på Andøya Flystasjon, spør Miljøpartiet De Grønne i et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Beredskapsrolle

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker. Dette skal søkes kombinert med offentlig virksomhet, flyplassdrift og annen kommersiell næringsvirksomhet på en hensiktsmessig måte. Forsvarets behov for infrastruktur for alliert mottak skal ikke hindre byutviklingen i Bodø, men søkes ivaretatt ved dialog mellom alle aktører. På Andøya har Forsvarsdepartementet ikke identifisert noen konflikter mellom Forsvarets behov og sivil næringsvirksomhet. Videre vil regjeringen fortsatt prioritere Forsvarets evne til å samvirke med allierte landstyrker i indre Tromsm skriver regjeringen.

Merkostnad

Dette grepet vil koste dog:

– Forsvarets konsept beskriver hvordan de allierte styrkene skal mottas og understøttes fra norsk side, der både Forsvarets egne og ressurser fra totalforsvaret inngår. Konseptet for alliert mottak gir et fleksibelt rammeverk som identifiserer mulige mottaksområder for allierte forsterkningsstyrker i ulike deler av Norge, skrives det før det legges til:

– Konseptet vil trolig medføre kostnader det ikke er tatt høyde for i gjeldende langtidsplan. Konseptet er imidlertid skalerbart, og størrelsen på merkostnaden vil avhenge av ambisjonsnivået. Det er derfor viktig at vi kommer tilbake til det konkrete ambisjonsnivået i neste langtidsplan.