Minnet falne under Andre verdenskrig

Et fast innslag nasjonaldagen på Andenes er minnemarkeringen over falne fra Andenes, Bleik og Fiskenes under Andre verdenskrig.

Tradisjonen tro ble innbyggere i gamle Andenes kommune som falt under Andre verdenskrig hedret ved minnebautaen ved Andenes kirke 17. mai. Kommandérsersjant Rune Stave fra 133 luftving ved Andøya flystasjon holdt tale. Han trakk også frem fiskere fra hele regionen som bidro til å redde nordmenn fra krigshandlingene i Ofoten i 1940.

Andøy

Kommandérsersjant Rune Stave fra 133 luftving ved Andøya flystasjon holdt tale før han la ned krans ved minnebautaen.

Stave trakk også frem de mange fiskerne som bidro til å evakuere nordmenn fra krigshandlingene i Ofoten i 1940. Totalt deltok 48 fiskeskøyter i evakueringen og ifølge Aftenposten kan det ha bidratt til å redde så mange som 4.500 mennesker.