Satellittbase på Andøya i fare for å bli utsatt

Den planlagte satellittbasen på Andøya trenger sine første 60 millioner fra staten allerede i høst. – Det skal holde hardt, innrømmer næringsdepartementet.

konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center. 

Andøy

Det er nettstedet E24 som skriver dette.

I februar leverte Andøya Space Center en søknad om 1,3 milliarder i rammefinansiering fra staten.


Gjør klar for satellitt-investeringer på én milliard kroner

Denne uka er satellitteamet samlet på rakettskytefeltet på Andøya for å gå igjennom detaljene.

 

Pengene skal brukes til å bygge oppskytningsbasen Andøya Spaceport for småsatellitter på Andøya i Nordland. 

– Vi hadde håpet å få en avklaring på de første 60 millionene i år, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center til nettstedet.

Pengene skal finansiere eksterne tjenester, nødvendig prosjektering og infrastruktur i fasen frem mot en mulig testoppskyting i 2020. Vi har holdt fremdriften oppe siden vi leverte søknaden, men uten disse 60 millionene mister vi viktig fremdrift, sier Enoksen. 

Andøya Space Center har derfor lagt press på næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å få søknaden hastebehandlet før sommeren, slik at Stortinget kan ta stilling til saken i høst. 

– Risikoen ved å utsette de første 60 millionene er betydelig, understreker Enoksen.

– Det skal holde hardt å bli ferdig før sommeren, innrømmer statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Næringsdepartementet.