Andøy bruker for mye penger

– Vi har et for stort merforbruk, sa rådmann Kirsten Lehne Pedersen til formannskapet mandag. Men foreløpig er det ikke klart hvordan hun skal spare redusere kostnadene med fire millioner kroner.

SPARING: Formannskapet i Andøy fikk mandag beskjed om at Andøy kommune bruker for mye penger. Foreløpig er det uklart hvordan man skal spare inn drøye fire millioner kroner.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I fjor hadde Andøy kommune et merforbruk på 10 millioner kroner. Ekstraordinære inntekter og reduserte avsetninger til fond gjorde at man kom ut i balanse.


Her skal det bygges 22 omsorgsboliger

Formannskapet i Andøy vedtok i dag at Andøy kommune skal bygge 22 omsorgsboliger i tilknytning til Andenes helsesenter.


I år ligger det an til et merforbruk på drøye fire millioner kroner. Det er pleie og omsorg (1,4 millioner kroner), NAV (1,3 millioner kroner), Andenes skole (803.000 kroner) teknisk etat (404.000 kroner) og Risøyhamn skole (342.000 kroner) som står for det meste av overforbruket,

Helse og familie-avdelingen har et mindreforbruk på 130.000 kroner.

– Målet er balanse

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen erkjente at Andøy kommune bruker for mye penger.


Derfor er prognosene i Andøy kraftig forverret på kort tid

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen foreslår ingen konkrete innsparingstiltak overfor politikerne, til tross for at hun styrer kommuneskuta mot et overforbruk på 4,2 millioner kroner i år.


– Vi har et merforbruk på over fire millioner kroner. Det er mer enn ved forrige rapportering. Det er fortsatt tidlig, men det vi rapporterer nå er mer reelt enn forrige gang. Alle enhetene må jobbe med tiltak for å få ned utgiftene. Målet er balanse ved utgangen av året. Vi vil komme tilbake om det blir nødvendig med politisk behandling av tiltak. Det er ikke godt nok det vi leverer og vi vet at det vil komme tøffere videre senere, sa Lehne Pedersen.

Spørsmål

Rundt 1 million kroner av overforbruket innenfor NAV skyldes økte kostnader til sosialstønad.


Andøy kommune berget av ekstra inntekter:

Flyktningene har tilført Andøy kommune 34,2 millioner kroner på sju år

Andøy kommune brukte 10,5 millioner kroner for mye i fjor. Det bekymrer Andøy kommunes kontrollutvalg. Uten flyktningene hadde situasjonen vært mye verre. De har gitt Andøy 34,2 millioner mer å rutte med.


– Hvor gode er vi på å gi tildelinger til Vesterålen vekst for å få flest mulig ut i arbeid og har Vesterålen Vekst kapasitet til flere tildelinger, spurte ordfører Jonni Solsvik, og pekte på at alternativet til jobb er sosialstønad.

Knut Nordmo lurte på nedgangen i folketallet betyr for Andøy kommune og fikk til svar at Andøy kommune får cirka 50.000 kroner i tilskudd for hver innbygger.

Innbyggertallet per 30. juni avgjør det statlige tilskuddet for året etter.

John Helmersen lurte på om Andøy kommune i dag betaler for boliger som skulle vært brukt til å bosette flyktninger, men som ikke brukes fordi det er kommet færre flyktninger enn mann regnet med.

Aps Einar Åbergsjord viste til at Andøy kommune har innført aktivitetsplikt for å motta sosialstønad.


Debatt om sykehjemsplasser:

Andøy må spare i alle bauger og kanter

Andøy kommune styrer mot et overforbruk på 2,5 millioner kroner. – Det er nødvendig å gjøre tiltak innenfor alle sektorene, sa ordfører Jonni Solsvik. Det var likevel sykehjemsplasser det var mest debatt om i formannskapet.


– Hva er status for dette, spurte Åbergsjord.

Det er dermed en rekke ting rådmannen må svare på når saken kommer til kommunestyret mandag 17. juni.

Investeringer

Andøy kommune gjennomfører også en rekke investeringer. Her var det færre spørsmål å svare på for rådmannen.

Høyres Matz Abrahamsen spurte om bruk av midler til asfaltering og om nytt amfi i Idrettshallen på Andenes.

– Vi jobber nå med et grunnlag for anbud når det gjelder asfaltering. Det er planlagt gjennomføring tidlig i høst, svarte teknisk sjef Arne Blix.

– Når det gjelder amfiet, er det dialog mellom teknisk og kultur, sa Blix.

Einar Åbergsjord (AP) viste til at det er satt av 1 million kroner til to tomteprosjekter, men at disse ikke er igangsatt på grunn av manglende kapasitet.

– Vi er kommet til enighet med utmarksfellesskapet på Bleik om pris for Lyngmoa, og det er en interessent som vil bygge ut deler av området, sa Blix.

Han sa videre at selv om planavdelingen i kommunen er styrket, har også saksmengden økt.

– Når det gjelder boligfeltet på Damsgård satser vi oppstart i løpet av høsten, sa Blix.