Forarget over innsatsen for trærne i Miljøgata på Andenes

Jørn Andreassen er forarget over innsatsen til Andøy kommune og Statens vegvesen når det gjelder grøntanlegget i Storgata.

forarget: Jørn Andreassen minner om byggingen av Miljøgata som skulle være et forskjønningstiltak i Storgata for å fremme bolyst. Han etterlyser handling fra kommuneledelsen, og er uforstående til at de kan se på trærnes vanskjøtsel uten å gripe inn. Begge foto: mette-helene berger amundsen 

Andøy

– Vi snakker om bolyst og forskjønning. Da skal man ha ei miljøgate som ser tiltalende ut, sier Jørn Andreassen, og peker på trærne som det ikke har vært mulig å skape vekstvilkår for. Andøy kommune har ansvaret for trærne langs fortauskanten fra Hotell Marena til bautaen på Værbakken. Resten av Storgata er Statens vegvesen sitt ansvar.