21 dagers fengsel for kjøring i narkorus

En andværing har fått 21 dagers ubetinget fengsel for kjøring i narkotikarus, samt bruk av narkotika og medikamenter. I tillegg kommer det en bot på 10.000 kroner og inndraging av førerkort i 28 måneder.

FENGSEL: En andværing er i Vesterålen tingrett dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og 10.000 kroner i bot for kjøring i narkorus, samt bruk av narkotika.  Foto: Arkivfoto

Andøy

Andværingen avla en uforbeholden tilståelse for Vesterålen tingrett.

Kjøreturen fant sted 16. november i fjor i Sortland kommune og andværingen hadde da brukt hasj og medikamenter som inneholder virkestoffet alprazolam. I Norge kalles dette medikamentet for Xanor.

– Siktede har ført bil med en påvirkning av THC og alprazolam som tilsvarer over 1,2 i alkoholpromille, skriver Vesterålen tingrett i dommen.

Skjerpende forhold

Retten legger til grunn at det er flere forhold som teller i skjerpende retning.

– Siktede har forklart at han nettopp hadde røyket hasj da han satte seg i bilen, men at han likevel valgte å kjøre fra slalåmbakken i Sortland og mot Sortland sentrum. Videre forklarte han at det var mørkt og mye vann i veibanen. Siktedes grad av skyld, trafikkforholdene på stedet, at siktede hadde med seg en passasjer i bilen og at kjøringen endte med en utforkjøring, er momenter som retten har vektlagt i skjerpende retning. Det er også skjerpende at siktede tidligere har vært ilagt straff for kjøring under ruspåvirkning, skriver tingretten.

Førerkort

Andværingen ba om en kortere inndragning av førerkortet fordi dette er viktig for vedkommende. Andværingen sa seg villig til å ta jevnlige rusprøver for å bevise at han ikke lenger bruker rus.

Retten mener likevel at dette ikke har betydning, og at man ikke har hjemmel til å redusere tapsperioden selv om andværingen viser en positiv utvikling.

– Siktede har tidligere kjørt i ruspåvirket tilstand, og vedtok et forelegg for dette den 11. november 2017 . At siktede tidligere er straffet for overtredelse av vegtrafikkloven $$ 22 jf. 3l skal vektlegges som en skjerpende omstendighet ved beregningen av tapsperioden, skriver retten, som fastsetter tapsperioden til to år og fire måneder (28 måneder totalt).

Andværingen må i tillegg avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

Når det gjelder boten på 10.000 kroner, kan andværingen velge å betale den eller tilbringe 15 dager ekstra i fengsel.