Vedtar investeringer på Evenes

Stortinget vil i dag vedta investeringer på inntil 1,8 milliarder kroner for oppbygging av infrastruktur for maritime patruljefly på Evenes.

DEBATT: Stortinget debatterte i dag investeringer i Forsvaret, blant annet 1,8 milliarder kroner til infrastruktur for nye overvåkingsfly på Evenes. Senterpartiet vil ha en ny runde når det gjelder Evenes, men fikk ikke støtte for det.  Foto: Stortingets videooverføring

Andøy

Debatten i Stortinget brakte lite nytt.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at det blir økte kostnader, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Stortinget vedtar totalt åtte investeringsprosjekter i Forsvaret og det er enighet om de aller fleste, blant annet nye radarsystemer og nye ubåter.


Får ikke innsyn i hemmeligstemplede dokumenter:

– Vi gjør vedtak med bind for øynene

– Det som skjer nå er ansvarsløst. Forsvarsministeren burde ikke lagt frem en sak der det er så stor uenighet mellom Forsvaret og Avinor om disponeringen av arealene på Evenes,sier Liv Signe Navarsete (Sp).Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

– Ingen interesse av å holde tilbake informasjon

– Forsvarsdepartementet har ingen interesse av å holde tilbake informasjon, men enkelte opplysninger er graderte og må derfor unntas offentlighet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en kommentar til VOLs intervju med Liv Signe Navarsete tirsdag.Stortinget skal avgjøre forsvarsinvesteringer:

Sp og SV vil vente med Evenes, men får ikke støtte

Onsdag skal Stortinget avgjøre de store investeringsprosjektene ved flystasjonen på Evenes, blant annet 1,8 milliarder kroner til fasiliteter for de nye overvåkingsflyene. Senterpartiet og SV vil utsette saken, men får ikke støtte fra flertallet, blant annet Ap.Norge søker NATO om støtte til tre prosjekter på Andøya

Forsvarsdepartementet vurderer tre nye prosjekter på Andøya. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser ikke flere prosjekter, skriver Forsvarets Forum.


Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti vil ta en ny runde om investeringene på Evenes, blant annet på bakgrunn av et brev fra Avinor om at den planlagte hangaren til overvåkingsflyene kan skape turbulens ved inn- og utflyging fra flyplassen.

– Tar man med hele brevet fra Avinor, foreslår Avinor at man dreier plasseringen av hangaren og at det vil ha god effekt, sa Bakke-Jensen.

To baser?

Bakke-Jensen måtte også svare på spørsmål når det gjelder fremtiden til Andøya flystasjon.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen ba statsråden avklare om man nå risikerte å få to baser for maritime patruljefly, med amerikansk aktivitet på Andøya.

– Det er ikke en utvikling jeg ser for meg, svarte Bakke-Jensen.

Marthinsen understreket da at det ble ført referat fra møtet i Stortinget og at statsrådens forsikringer var grunnlaget for at Ap vil støtte forslaget om investeringene på Evenes.