Atomvåpendebatt i Andøy:

– Gamle argumenter i en ny verden

– Å gå inn i en ny kald krig med ladde atomvåpen er den dårlig idé, sa MDGs Robert Svendsen. Men han fikk ikke med seg flertallet i Andøy på å støtte FNs atomvåpenforbud.

ATOMVÅPEN: Robert Svendsen (MDG) tok mandag opp atomvåpen i kommunestyret i Andøy. Han fikk ikke flertallet med seg i å støtte FNs atomvåpenforbud.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I 2017 vedtok FN en traktat som forbyr atomvåpen. Ingen NATO-land har så langt sluttet seg til traktaten.

Mandag ba MDGs Robert Svendsen kommunestyret i Andøy støtte organisasjonen ICANs «Cities Appeal».

ICAN fikk for øvrig Nobels fredspris i 2017 for sitt arbeid mot atomvåpen.

– Rett til å leve uten atomtrusselen

I en interpellasjon ba han kommunestyret vedta følgende uttalelse:

«Kommunestyret i Andøy er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.»


Færre, men farligere atomvåpen i verden

Det blir færre atomvåpen i verden, men de store atommaktene moderniserer atomarsenalet, og andre land ruster opp, viser ny rapport.


Han viste også til at kommuner som Aurskog-Høland, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansund, Levanger, Mo i Rana, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim og Ålesund har gitt sin støtte til ICAN.

– Paradokser

Ordfører Jonni Solsvik svarte med å takke for interpellasjonen.

– Det er mer sjelden at nasjonal og internasjonal politikk er tema for en interpellasjon i kommunestyret. Slik bør det også være, fortsatt Solsvik før han ga Svendsen støtte i ønsket om en atomvåpenfri verden. Der sluttet også enigheten.

– Atomvåpen skaper frykt, men er samtidig en faktor som har avverget kriger og forhindret tap av menneskeliv. Det er et paradoks at en verden uten atomvåpen, vil være en mindre stabil verden, sa Solsvik.

Solsvik pekte videre på at NATO er en garantist for Norges sikkerhet og at NATO er en kjernefysisk allianse.

– Trusselen om gjengjeldelse har hindret en ny storkrig i Europa. Derfor kan vi ikke ha ensidig avskaffelse av atomvåpen. NATO er for gjensidig nedrustning, sa Solsvik, og var klar i sitt råd til kommunestyret.

– Det er viktig at vi også lokalt er tydelig på viktigheten av NAto som en garantist for vår sikkerhet. Derfor bør vi ikke gi regjeringen signal om å støtte FNs atomvåpenforbud, sa Solsvik.

Må støtte dem som presser atommaktene

Andøylistas John Helmersen mente det er viktig å støtte organisasjoner, som ICAN, som legger press på atommaktene.

– Folk begynner å bli bekymret når man ser på hva vår største allierte USA kan få seg til uttale for tiden, sa Helmersen.

– Vi er invitert til å gi et signal om hva vi tenker. Vi trenger ikke å gå inn i politikken om gjensidighet og gjengjeldelse. Jeg velger å støtte dette, sa Hermod Bakkevoll (KrF).

– Senterpartiet har stått for gjensidig nedrustning. Det er de landene som nylig har fått eller er i ferd med å skaffe seg atomvåpen som er den største usikkerheten, sa Knut Nordmo (Sp).

Ny kald krig

Svendsen fikk igjen ordet og pekte på at den kalde krigen er over, men at vi kanskje er på vei inn i en ny kald krig.

– Dette er gamle argumenter i en ny verden. Vi får nye land som blir atomvåpenmakter. Det er rart at vi, gjennom FN, ikke skal jobbe mot atomvåpen. Vi går kanskje inn i en ny, kald krig. Å gjøre det med ladde atomvåpen, er en dårlig strategi, sa Svendsen.

Svendsen interpellasjon fikk ni av 22 stemmer og dermed ikke flertall.