Kjøper tomt til ny brannstasjon, under tvil

– Dersom jeg kunne velge fritt,ville jeg valgt en annen tomt, sa teknisk sjef Arne Blix. Det gjorde at flere i formannskapet ble i tvil om ny tomt for brannstasjon i Risøyhamn.

BRANNSTASJON: Området som er merket med gul strek er tomta Andøy kommune ønsker å kjøpe for å bygge ny brannstasjon i Risøyhamn. Men det var tvil i formannskapet om man nå velger den beste tomta til formålet. 

Andøy

Kommunestyret i Andøy har tidligere vedtatt at Andøy kommune selv skal stå for byggingen av den nye brannstasjonen i Risøyhamn.

Da den saken ble presentert for formannskapet i mars, hadde man tenkt brannstasjonen plassert på ei utvalgt tomt i Risøyhamn. Men det kom frem at grunneier ikke var forespurt, og da kommunen ba om tilbud på mulige tomter, fikk man ikke noe tilbud fra denne grunneieren.


Arbeidstilsynet:

Presser Andøy i spørsmålet om nye brannstasjoner

Etter et tilsyn ved brann- og feiervesenet i Andøy i mai, presser Arbeidstilsynet fram en avgjørelse om nye brannstasjoner i kommunen.Andøy kommune kan spare 5,2 millioner kroner på å bygge ny brannstasjon selv

Rådmannen i Andøy mener det blir klart billigst for kommunen å bygge en ny brannstasjon selv.


Dermed stod man igjen med to andre tomter, en i sentrum av Risøyhamn og en tomt ved Bjørnskinnkrysset.

Blix viste til at tomta i Risøyhamn var den som pekte seg ut, både prismessig og plasseringsmessig. Men Blix skulle helst sett at man hadde flere valgmuligheter.

– Vi skulle ønsket oss flere tilbud, og om jeg fikk velge fritt, ville jeg nok valgt en annen tomt, sa Blix.

Dispensasjon

Når det gjelder tomta ved Bjørnskinnkrysset, som eies av Experience Andøy, pekte Blix på at det var ei smal tomt, og at man måtte bygge nærmere fylkesveg 82 enn det reglene åpner for.

– Da måtte vi ha søkt Statens vegvesen om dispensasjon. Det er heller ikke uproblematisk med utkjøring på en vei med 80 kilometer i timen, sa Blix.

Debatt

– Vi er en i en tvangssituasjon. Vi er avhengig av fremdrift i denne saken. Samtidig kan den aktuelle tomta være egnet til boligformål. Det blir også en del aktivitet ved en brannstasjon og det ligger bolighus ganske nært. Tomta burde ligget mer perifert fra bebyggelsen, sa Knut Nordmo (Sp).

– Tomta ligger inneklemt og jeg er udelt positiv til tomtevalget, sa Robert Svendsen (MDG).

Han foreslo etter hvert at saken ble utsatt. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen sa da at det kunne ta rundt et halvt år til før saken igjen kom til politisk behandling.

Andøylistas John Helmersen, Aps Einar Åbergsjord og KrFs Hermod Bakkevoll så på sin side ingen grunn til å utsette saken.

– Det er viktig med optimal beliggenhet. Denne brannstasjonen skal vare i 50 år. Jeg må innrømme at jeg er usikker og støtter det Knut Nordmo sa, sa Høyres Kate Eliassen.

Til slutt var det likevel bare Svendsen som stemte for å utsette saken.

Fullmakt

Formannskapet ga dermed rådmannen fullmakt til å avklare tomtekjøpet med Byggmester Karl Behrens og inngå kontrakt dersom man oppnår enighet.

Tomta er på 1.450 kvadratmeter og prisen er 75 kroner per kvadratmeter.