Hinnøy-vann ut på anbud

– Det første anbudet for vannforsyningen på Hinnøya går ut denne uken, sier teknisk sjef Arne Blix.

Hans Furfjord og Jan Arthur Næss gratulerte hverandre etter at kommunestyret i Andøy i februar vedtok kommunal vannforsyning til tre bygder Hinnøysiden av Andøy kommune. Nå går det første anbudet for prosjektet ut.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Kommunestyret i Andøy vedtok i februar at tre bygder på Hinnøysiden av Andøy kommune skal få kommunal vannforsyning. Løsningen som er valgt, er beregnet til å koste 55 millioner kroner.