Takket av 200 års erfaring

– Erfaringsnivået synker betraktelig, sier luftvingsjef Ingvild Bjørnstad Jensrund. Onsdag takket hun av sju pensjonister med over 200 års erfaring ved Andøya flystasjon.
Andøy

Onsdag var det stasjonsoppstilling ved Andøya flystasjon.

– Oppstilling er en del av den militære tradisjonen, og tradisjon er viktig. I år er Luftforsvaret 75 år, og det markeres ved alle Luftforsvarets stasjoner. Vi skal minne, feire og inspirere. Markeringen avsluttes 29. november, sa Bjørnstad Jensrud.

Forsvarsmedaljen

Det ble delt ut forsvarsmedalje til Øyvind Aas etter 25 års tjeneste i Forsvaret, mens Waldemar Lind Hansen fikk sin tredje stjerne på medaljen etter 40 års tjeneste.


Videre ble en flere personer takket av for sin tjeneste ved 133 luftving. Noen av dem går videre til andre stillinger i Forsvaret, noen til sivile stillinger og noen skal studere.


Pensjonister

I tillegg takket man av sju ansatte som har gått av eller skal gå av med pensjon. Til sammen har disse rundt 200 års erfaring med drift av fly og flystasjon. Flere av dem har vært sentrale, både i omstillingsprosjekter og teknisk oppgradering av fly.

PENSJONISTER: Cato Eliassen, Bjørn Pedersen, John Iversen, Arne Jan Larsen, Odd Arne Andreassen og Bjørnar Engvik ble alle takket av som pensjonister under onsdagens stasjonsoppstilling. I tillegg er Karl-Øyvind Bråthen blitt pensjonist. Til sammen representerer de rundt 200 års erfaring med drift av P3 og Andøya flystasjon.  Foto: Jørn Aune

– Du har vært en bauta når det gjelder drift av P3, og vi er glad for at du har takket ja til å bli med videre, sa Bjørnstad Jensrud om Arne Jan Larsen, som fortsetter ved luftvingen på pensjonistvilkår.

– Mer og mer krevende

Bjørnstad Jensrud sier det blir vanskelig å erstatte den kompetansen og erfaringen som nå forsvinner fra luftvingen.

– Vi kan nok erstatte erfaringen over tid, men den tiden har vi ikke. Driften av luftvingen blir stadig mer krevende. Vi har fått på plass kontrakter med folk, noe som gir forutsigbarhet på kritisk personell. Men vi mister mye erfaring, og erfaringsnivået synker ganske betraktelig med dem som nå blir pensjonister og det vil prege oss i tiden fremover, sier Bjørnstad Jensrund.

– Fantastisk miljø

Cato Eliassen og Arne Jan Larsen er to av dem som er blitt forsvarspensjonister. De går forskjellige veier fremover.

– Det føles flott å slutte. Det som har skjedd de seneste årene bidrar litt til det. Og så går jeg ut i ny jobb som båtfører for SeaSafari, sier Cato Eliassen, som begynte i Forsvaret i 1984.

– Det er godt å høre at man blir verdsatt, sier Larsen, etter at luftvingsjefen beskrev som en bauta i P3-miljøet.

– Det er et utrolig bra arbeidsmiljø her, og når jeg kan fortsette på pensjonistvilkår, blir det en trivelig overgang, sier Larsen.

– Jeg jobber ikke fullt, og har mindre ansvar. Jeg skal også drive opplæring av personell, sier han.