– Sikrere strømforsyning til Andenes

Andøy Energi AS er nå i ferd med å grave ned en del av reservestrømmen til Andenes. – Dette gir sikrere reservestrøm og lavere kostnader, sier Kjell-Are Johansen i Andøy Energi AS.

RESERVELINJE: Andøy Energi AS er i ferd med å legge en ny 22 kV-linja fra Skarstein til Andenes. Kraftlinja legges i grøft. – Dette gir lavere vedlikeholdskostnader og sikrere reservestrøm til Andenes, sier Kjell-Are Johansen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøy Energi AS er nå i ferd med å legge ny 22 kV-linje fra Skarstein til Andenes. Kablene graves ned i bakken, og erstatter dagens luftspenn.


Hitch AS gikk konkurs:

Kommunale energiselskaper taper 1,7 millioner kroner

Trollfjord Bredbånd AS og Andøy Energi AS taper til sammen over 1,7 millioner kroner etter konkursen i Hitch AS, som skulle levere teknologi til smarthus i Norge.7,2 millioner i pluss for Andøy Energi AS

Andøy Energi AS fikk et overskudd før skatt på 7,2 millioner kroner i fjor. – Et nytt godt år for selskapet, sier administrerende direktør Kjell-Are Johansen.


– Dette vil gi sikrere reservestrømforsyning til Andenes. At vi graver kablene ned vil gi færre skader på lina, lavere kostnader til vedlikehold og kanskje færre strømbrudd på Andenes. I tillegg er det visuelt bedre med nedgravd kabel, sier Johansen til VOL.

Han sier at prosjektet koster Andøy Energi AS 15 millioner kroner.