10 fly øver:

En av de største anti-ubåt-øvelsene som har vært på Andøya

NATO-styrker fra ni land trener nå på ubåtjakt med Andøya flystasjon som base. – Det er for tidlig å si hvem som vinner, sier Dan Knight, som leder øvelsen.

STORØVELSE: Personell fra ni land deltar nå i NATO-øvelsen «Dynamic Mongoose», som ledes fra Andøya flystasjon. 10 fly, to helikoptere, seks overflatefartøy og fire ubåter deltar i øvelsen. Fra venstre Richard Walker, Les Smith, Dan Knight og Dag Rosenlund, som leder den flyoperative delen av øvelsen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

10 maritime patruljefly (Norge, USA, Canada, Tyskland, Portugal og Frankrike), to britiske anti-ubåthelikoptre, seks overflatefartøy (Norge, Storbritannia, USA, Danmark, og Tyrkia) og fire ubåter (Frankrike, Storbritannia, Norge og USA) deltar i øvelsen. Portugal er et av landene som er med, og det er første gang portugisiske fly deltar i øvelser fra Andøya flystasjon.


– Øvelsen er NATOs viktigste og mest utfordrende anti-ubåt trening i 2019

I forbindelse med NATO-øvelsen Dynamic Mongoose 19, som gjennomføres i havområdene vest av Troms og Nordland i perioden 1.-11. juli, er i underkant av 700 mannskap fra sjøforsvaret i Tyrkia, USA, Danmark og Norge, å besøk i Harstad. Øvelsen blir ledet fra Andøya flystasjon.


– Dette er en avansert antiubåt-øvelse, der vi skal sikre at allierte styrker kan jobbe sammen og forbedre teknikk og taktikk, sier Knight.

Andøya er et godt sted å øve fra. Vi kommer oss raskt fra flybasen og ut over havet der øvelsen foregår. NATO er takknemlig for at Norge er vertskap for øvelsen og for det arbeidet som er lagt ned lokalt for denne øvelsen, sier Knight,

En av de største

Øvelsen, som har fått navnet «Dynamic Mongoose», er en av de største antiubåt-øvelsene som har vært arrangert ved Andøya flystasjon. USA deltar blant annet med de nye P8-flyene, som Norge skal kjøpe fem av.

– Det påvirker ikke øvelsen at noen har eldre fly og noen har nye. Vi flyr de samme oppdragene og følger de samme prosedyrene, selv om P8-flyene gir oss bedre muligheter siden de er raskere og kan ta med tyngre last enn de eldre P3-flyene, sier orlogskaptein Lex Smith, som flyr P8 i den amerikanske marinen.

LEDER: Britiske Dan Knight er NATO-offiser og leder antiubåtøvelsen «Dynamic Mongoose» som nå foregår ved Andøya flystasjon. Dette er en av de største antiubåt-øvelsene som er arrangert på Andøya.  Foto: Jørn Aune

– Selv om flykroppene er gamle, behøver ikke teknologien i flyet å være gammel, sier Knight.

– Trener nytt personell

Richard Walker har med seg to Merlin-helikoptere til Andøya. Han sier at denne øvelsene er viktig for å trene opp nytt personell.

Merlin-helikoptrene er et av får flygende anti-ubåtvåpen britene har før de til neste år får nye P8-fly.

– Dette er en av tre større øvelser vi deltar i. Vårt fokus er å lære opp nytt personell som får denne øvelsen som en del av utdanningen sin.

Fellesskap

Partene i øvelsen understreker at det er viktig med øvelse i fellesskap og at man sammen blir bedre.

– Det er viktig å få til god samhandling mellom ubåter, overflatefartøy og fly. I en slik øvelser klarer vi også å samle flere kapasiteter enn det hvert enkelt land har alene, sier Knight, som selv er ubåtmann.

– Hvem er det som vinner: Ubåtene som dere jakter på eller flyene som jakter på ubåtene?

– Jeg får være diplomatisk og si at det er alt for tidlig å si noe om det. Du får spørre igjen om en uke.