Andøya Spaceport:

Søker dispensasjon for midlertidig satellittrampe

– Målet er å skyte opp den første satellitten høsten 2020, har Odd Roger Enoksen uttalt. Nå søker Andøya Spaceport dispensasjon for en midlertidig oppskytingsrampe.

MIDLERTIDIG: Kartet viser den midlertidige oppskytingsrampens plassering i forhold til Samfunnshuset på Nordmela.  Foto: Illustrasjon fra Norconsults dispensasjonssøknad

Andøy

Arbeidet med den planlagte satellittoppskytingsbasen sør for Nordmela fortsetter. Det er ennå ikke avklart om staten vil gå inn med den drøye milliarden som skal til for å realisere prosjektet. Det vil trolig skje når Stortinget samles igjen i oktober.

Fire dager

Senterpartiets Geir Pollestad er leder for Næringskomiteen i Stortinget. Liv Signe Navarsete sa onsdag kveld at Pollestad lover å bruke bare fire dager på å behandle saken i Stortinget dersom regjeringen fremmer en sak.

Høsten 2020

Planen er fortsatt at den første satellitten skal skytes opp høsten 2020. Skal man få til det, må det bygges en midlertidig oppskytingsrampe på land, nokså tett inntil fylkesveg 974.


Halvar Rønneberg har med seg alle lokallagene i Vesterålen:

Krever at regjeringen får fortgang i Space Port-finansiering

Alle Fremskrittsparti i Vesterålen mener regjeringen er defensiv i sin holdning til Andøy Space Port og tar i et brev affære.Må kanskje vente på satellittavklaring til neste år

Det kommer ingen avklaring om Andøya Space Port før sommeren. Nærings- og fiskeridepartementet vil heller ikke love at det skjer i høst.


Den permanente oppskytingsrampen skal bygges ute i sjøen, og forbindes til land med en molo.

PLASSERING: Bildet viser plasseringen av den midlertidige oppskytingsrampen i terrenget sør for Nordmela.  Foto: Illustrasjon fra Norconsults dispensasjonssøknad

Det jobbes nå med en reguleringsplan for området, men den vil ikke være klar tidsnok dersom man skal skyte opp satellitter i 2020.

– Andøya Spaceport ønsker å legge til rette for en trinnvis utvikling av ny oppskytningsbase og ha klar en midlertidig oppskytningsrampe i løpet av høsten 2020. For å kunne nå denne framdrift søker tiltakshaver nå dispensasjon fra gjeldene kommuneplan arealdel 2013 - 2024, for en mindre del av planområde til pågående områderegulering. Dette skal sikre tiltakshaver å kunne komme i gang med opparbeidelse av disse arealene i løpet av 2019, skriver Norconsult i dispensasjonssøknaden.