Bakke-Jensen avviser overskridelser på Evenes:

– Kostnadene til Avinor er med i regnestykket

– Kostnadene til Avinor er med i prislappen på Evenes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VOL.

SAMARBEID Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver at man i samarbeid vil finne gode løsninger for Forsvarets oppbygging på Evenes og at det ikke ligger an til store kostnadsoverskridelser. 

Andøy

Forsvarsministeren har skrevet et leserinnlegg om Forsvarets oppbygging på Evenes, som han har sendt til flere norske medier.


«Samarbeid er nøkkelen»

For at vi skal lykkes med et så komplekst prosjekt som å utvikle Evenes sivile og militære lufthavn, må alle aktørene jobbe sammen for å finne de beste løsningene.


I innlegget tar Bakke-Jensen for seg forholdet mellom Forsvarsbygg og Avinor, turbulens, flystøy og andre forhold det er stilt spørsmål om når det gjelder Evenes.

Når det gjelder flystøy og sivile passasjerer på Evenes, skriver Bakke-Jensen følgende:


Antyder at Forsvaret bør overta driften av Evenes

Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.


– Det kan være enkle tiltak i starten når F-35 begynner å operere. Så skal vi gjennomføre støymålinger. Dette vil gi oss erfaringsgrunnlag nok til å beslutte de riktige tiltakene på lang sikt. Når vi kommer skikkelig i gang med aktiviteten, kan det hende at vi ser på andre tiltak enn de vi enes om før aktiviteten starter. Denne prosessen er nødvendig for å sikre at vi tilfredsstiller støykravene og ivaretar passasjerenes sikkerhet.

4,34 milliarder

Bakke-Jensen skriver videre at det har vært en kostnadsøkning når det gjelder bygg og anlegg for de maritime patruljeflyene, men at denne økningen er langt unna de 80 prosentene som Senterpartiet har vist til.

– Slik vi ser det nå, kan den totale styringsrammen for etableringen på Evenes øke med inntil 3% av det opprinnelige kostnadsestimatet på 4,34 milliarder kroner (omregnet i 2019-kroner), skriver Bakke-Jensen

Inkludert

Det har vært mye omtale rundt forholdet mellom Avinor og Forsvaret. Avinor frykter at selskapet vil bli påført store kostnader som følge av Forsvarets etablering på Evenes.

– De kostnadene som vil falle på Avinor er med i totalkostnaden. Vi har gjort de beste kostnadsoverslagene man kan gjøre. Så kan det bli justeringer, men det er ikke snakk om store tall, sier Bakke-Jensen til VOL.