30 år siden «Komsomolets» sank:

– Gjorde inntrykk på alle i flyet

Det er i år 30 år siden den russiske atomubåten «Komsomolets» sank i Barentshavet. – Det gjorde veldig inntrykk på alle som var om bord i flyet, sier Stein Lihall til TV2. Han ble øyenvitne til dramaet fra Orion-flyet som var først fremme ved ubåten.

INNTRYKK: – Det gjorde inntrykk på alle om bord i Orion-flyet, sier Stein Lihall til TV2. 7. april 1989 ble han fra flyet øyenvitne til at den russiske atomubåten «Komsomolets» sank i Barentshavet og 42 av mannskapet på 69 omkom.  Foto: Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

«Komsomolets» (K-278) var en av de nyeste og hemmeligste ubåtene til den russiske marinen. Den var rask og kunne gå veldig dypt.

Under et oppdrag sør for Svalbard, 7. april 1989, oppstod det brann om bord i ubåten mens den var neddykket. Ubåten kom seg til overflaten og mannskapet fikk beskjed om å gå i redningsflåten man hadde. Ingen hadde overlevelsesdrakter.

Redningsflåten var heller ikke stor nok til mannskapet på 69, og flere måtte dermed holde seg i det iskalde vannet.

Orion-fly

All hjelp var langt unna. Et Orion-fly fra Andøya var først fremme ved havaristedet.

– Det jeg så var folk som klamret seg til flåten, mennesker som var i nød og som forsøkte å overleve. Det gjorde veldig inntrykk, sier Lihall til TV2. Det er første gang han forteller om hendelsen for 30 år siden.

Det var imidlertid lite Lihall og mannskapet i flyet kunne gjøre fra luften, annet enn å gi russerne håp om at hjelp var på vei.

– Jeg så ikke på dem som fiender eller folk man hadde et problem med. Det kunne like godt vært mine egne besetningsmedlemmer som lå i vannet. Det gjorde like mye inntrykk som om det hadde vært nordmenn som lå der, sier Lihall til TV 2.

TRAGEDIE 7. arpil 1989 sank den russiske atomubåten «Komsomolets» ved Bjørnøya. Bildet viser overlevende ubåtmannskaper som klamrer seg til en redningsflåte. 42 av mannskapet på 69 omkom.  Foto: Foto: 333 skvadron, Luftforsvaret/SCANPIX

 

Etter hvert måtte Orion-flyet returnere til Andøya. Hendelsen preget alle om bord i flyet.

– Vi var stille. Det gjorde veldig inntrykk på alle som var ombord. Det var tungt å tenke på at de menneskene lå for døden. Og at det lå døde mennesker i vannet, sier Lihall til TV2.

42 av mannskapet i ubåten omkom. 27 overlevde forliset. TV2 skriver at de etterlatte håper at ubåten en dag skal bli hevet slik at man kan få svar på hva som gikk galt.

Ny ulykke

Ulykken med «Komsomolets» er på langt nær den eneste dødsulykken med russiske ubåter. For noen få dager siden omkom 14 av mannskapet om bord da det oppstod brann i en av de russiske ubåten.

Forskningstokt

I tillegg til atomreaktoren, hadde «Komsomolets» med seg to atomtorpedoer om bord. 

I år skal Havforskningsinstituttet på forskningstokt i området der ubåten sank. Vraket ligger på 1.700 meters dyp.

Det er forskningsskipet «G. O. Sars» som skal gjennomføre forskningstoktet. Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost («Ægir 6000») skal man ta prøver av både vann og havbunnen ved ubåten.

Radioaktive lekkasjer

Russiske myndigheter har tidligere kartlagt at det er radioaktive lekkasjer fra ubåten.

– De nye undersøkelsene som Norge og Russland skal i gang med nå er viktige for å forstå den forurensningsrisikoen som «Komsomolets» utgjør, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).