E-tjenesten og Forsvaret:

Sitter vegg i vegg på Andøya – delte ikke informasjon

Norsk etterretningstjeneste delte ikke informasjon med Forsvaret etter forliset til ubåten «Kursk». Det skriver NRK. Det til tross for at de to enhetene befinner seg vegg i vegg på Andøya. 

HEMMElIG: Normalt samarbeider Orion-flyene på Andøya og Forsvarets etterretningstjeneste om jakten på russiske båter. Men dokumenter som ble lekket av Edward Snowden viser at de to organisasjonene ikke alltid samarbeider når det skjer noe.  Foto: Forsvaret

Andøy

Det var 12. august 2000 at det oppstod to eksplosjoner om bord i den russiske atomubåten «Kursk». Båten sank raskt 108 meter til bunns i Barentshavet.


Sjefen for etterretningstjenesten:

– E-tjenesten blir på Andøya

Sjefen for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde sier FSTA er en stasjon av stor viktighet. – Den skal forbli på Andøya, også etter at Orion-flåten utfases.

 

Norsk etterretningstjeneste hadde lydopptak av eksplosjonene og at ubåten traff havbunnen, blant annet fra lyttekabler, noe som forbindes med Forsvarets stasjon Andøya (FSTA).

NRK skriver at det gikk flere dager fra forliset skjedde før daværende Forsvarskommando Nord-Norge og Direktoratet for strålevern fikk vite om forliset.

Du kan lese NRKs sak her.

Snowden

Dokumenter som ble lekket av Edward Snowden viser imidlertid at norsk etterretningstjeneste hadde veldig god oversikt over hva som skjedde med ubåten og at man nokså umiddelbart varslet amerikanske myndigheter om forliset.


30 år siden «Komsomolets» sank:

– Gjorde inntrykk på alle i flyet

Det er i år 30 år siden den russiske atomubåten «Komsomolets» sank i Barentshavet. – Det gjorde veldig inntrykk på alle som var om bord i flyet, sier Stein Lihall til TV2. Han ble øyenvitne til dramaet fra Orion-flyet som var først fremme ved ubåten.


– E- tjenesten kunne også registrere at det tok tre og en halv time før den russiske Nordflåten begynte å mistenke at det var noe galt. Norsk etterretning visste nøyaktig hvor «Kursk» lå på havbunnen, skriver NRK.

Orion to dager etter

NRK skriver at viseadmiral Einar Skorgen først to dager etter forliset fikk, fra egne folk, vite at noe kunne ha skjedd, og sendte et Orion-fly fra Andøya på vingene.

SAMARBEID; Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA) ligger vegg i vegg med hovedkvarteret til 133 Luftving som opererer Orion-flyene på Andøya.  Foto: Forsvarets Mediesenter

 

– Bilder av stor russisk militær aktivitet overbeviste Skorgen om at enten gjennomførte russerne spesielle øvelser, eller så hadde Nordflåten en krise. Kort tid etter fikk Skorgen en telefon fra forsvarsminister Bjørn Tore Godal. Skorgen ble bedt om å yte russerne assistanse, skriver NRK.

Skorgen skal senere ha stusset over at E-tjenesten ikke orienterte han om ulykken.

NORSAR

Direktoratet for strålevern fikk sin informasjon fra det norske jordskjelobservatoriet NORSAR. Der hadde man registrert eksplosjonene og konkludert med at de måtte stamme fra «Kursk».

Omkom

Man håpet å kunne redde noen av mannskapet opp fra ubåten, men da norske dykkere til slutt fikk åpnet redningsluka på «Kursk» var det for sent. Hele mannskapet på 118 var omkommet.