Skryter av flystasjonen og andværingene

– Vi har fått gjort nesten alt vi ønsket å få til, sier Dan Knight, som har ledet den store ubåtjakt-øvelsen på Andøya. – Både basen her og folk har vært fantastiske, sier orlogskaptein Lex Smith.

SKRYT: Andøya flystasjon og andværingene får mye skryt fra NATO-styrkene som har gjestet Andøya den seneste tiden. – Basen her og folk har vært helt fantastiske, sier amerikanske Lex Smith. I bakgrunnen et av de britiske Merlin-helikoptrene.  Foto: Jørn Aune

Andøy

«Dynamic Mongoose» er navnet på øvelsen som har vært gjennomført med Andøya som hovedbase. NATO-styrker fra ni land med både overvåkingsfly (MPA), helikoptre, overflatefartøy og ubåter har deltatt i øvelsen.


10 fly øver:

En av de største anti-ubåt-øvelsene som har vært på Andøya

NATO-styrker fra ni land trener nå på ubåtjakt med Andøya flystasjon som base. – Det er for tidlig å si hvem som vinner, sier Dan Knight, som leder øvelsen.


Da VOL snakket med Knight for en ukes tid siden, svarte han svært diplomatisk på spørsmålet om hvem som vinner øvelsen, flyene eller ubåtene? Han svarer fortsatt like diplomatisk nå som øvelsen er over.

FORNØYD: Britiske Dan Knight har ledet øvelsen «Dynamic Mongoose» fra Andøya flystasjon. Totalt har over 2.000 personer fra ni NATO-land vært involvert i øvelsen. – Det har gått etter planen og vi har fått gjort nesten alt vi ønsket å gjøre, sier Knight til VOL.  Foto: Jørn Aune

– Vi vant alle sammen. Vi har vist at vi kan operere sammen i en kompleks øvelse, Alt har gått etter planen. Været har vært bra og vi har hatt veldig få tekniske problemer. Vi har dermed fått gjort det aller meste vi ønsket å oppnå, sier Knight.

Han sier at det som nå gjenstår er analysene av øvelsen.

– Det er noe som tar lengre tid. Vi skal både analysere det vi har lært om antiubåt-operasjoner, men også om hvordan vi skal avholde denne typen øvelser, sier Knight.

Island neste

Han sier at denne typen øvelse skjer to ganger i året. I februar/mars skal en lignende øvelse gjennomføres i Middelhavet.


– Øvelsen er NATOs viktigste og mest utfordrende anti-ubåt trening i 2019

I forbindelse med NATO-øvelsen Dynamic Mongoose 19, som gjennomføres i havområdene vest av Troms og Nordland i perioden 1.-11. juli, er i underkant av 700 mannskap fra sjøforsvaret i Tyrkia, USA, Danmark og Norge, å besøk i Harstad. Øvelsen blir ledet fra Andøya flystasjon.


– Sommeren 2020 blir det en ny Mongoose-øvelse på Island, sier Knight.

Normal russisk interesse

Det er vanlig at de forskjellige alliansene viser interesse når andre øver. Knight sier at russerne har vist interesse også for denne øvelsen.

UBÅTJAKT: Flyoperatører i en amerikansk P-8 Poseidon under MPA-øvelsen Dynamic Mongoose på Andøya.  Foto: Stian Roen / Forsvaret

– Det har vært helt normal interesse og aktivitet og det har ikke påvirket øvelsen på noen måte, sier Knight.

Verdifull trening

Flere av deltakerne peker på at øvelsen har gitt verdifull trening til personellet.

– En av våre sonaroperatører har for første gang oppdaget og fulgt en ekte ubåt med sonaren. Og en av våre ferske piloter har for første gang hatt eneansvar for Merlin-maskinen, sier Richard Walker i den britiske marinen, som har vært på Andøya med to helikoptre.

FØRSTE GANG: En portugisisk P-3 Orion tar av under MPA-øvelsen Dynamic Mongoose på Andøya. Det er første gang portugisiske Orion-fly er på Andøya.  Foto: Stian Roen / Forsvaret

– Dette er første gangen vi har vært på Andøya med våre Orion P3-fly. Vi har ikke deltatt i disse øvelsene på en stund, så vi har lært masse av de andre, sier Emanuel Guerreiro i det portugisiske luftforsvaret.

– Vårt personell har fått verdifull trening i NATO-prosedyrer som er viktig for andre operasjoner. I tillegg kan dette personellet lære opp personell hjemme i USA, sier Lex Smith, som har vært på Andøya med de nye P8 overvåkingsflyene.

Mye planlegging

Wanja Bordewich sier Andøya flystasjon har jobbet med planleggingen i ett år.


Klart for storinvasjon på Andenes for NATO-øvelse til sommeren

I år som i fjor inntar hundrevis av militært personell Andenes for NATO-øvelse ved begynnelsen av sommerferien.


– Vi har vært vertskap for litt over 300 tilreisende. Dette er en den største MPA-øvelsen som har vært på Andøya, og det er fint å se at planene våre har fungert, sier Bordewich.

Totalt har over 2.000 personer vært involvert i øvelsen, inkludert alle fartøyene.

– Andøya fantastisk

Både Andøya flystasjon og Andøya får mye skryt av gjestene. De har vært på fjellturer, hvalsafari, fuglesafari, de har fisket torsk, badet i sjøen og besøkt restauranter og utesteder.

– Både Andøya flystasjon og folk på Andøya har vært helt fantastisk, sier Lex Smith.