Sør-Andøy får ambulerende tannlege

Pasienter i Sør-Andøy som ikke kommer seg til tannklinikken, vil bli tilbudt ambulerende tannlege.

KLINIKK: Den nye tannklinikken i Andøy skal være i dette bygget, som tidligere huset Nordlandsbanken og DNB. Klinikken blir i første etasje, mens omstillingsorganisasjonen Samskap holder til i andre.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Nordland fylkeskommune vil ha dialog med Andøy kommune om tannhelsen i Andøy etter at det ble vedtatt å legge ned tannlegekontoret i Risøyhamn.

Samtidig som tannklinikken i Risøyhamn legges ned, blir det etablert nytt tannlegekontor på Andenes i lokalene som tidligere huset Nordlandsbanken og DNB.


Fylkestinget vedtok nu

Andenes- og Risøyhamn tannklinikk blir samlokalisert

Onsdag ble ny tannhelestruktur vedtatt i fylkestinget. En konsekvens av dette lokalt, er at Andenes- og Risøyhamn tannklinikk blir samlokalisert.

 

– Vi har nå en avtale med huseier og det skal nå bygges opp en ny klinikk der, sier Kurt Søraas, som er eiendomssjef i Nordland fylkeskommune.

Tilrettelegging

Fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt har sendt brev til Andøy kommune der han vil ha dialog for å inngå samarbeidsavtaler og planlegge utadrettet og forebyggende tannhelsearbeid i Andøy.

Han beskriver også noen tiltak for å legge til rette for dem som bor sør i Andøy.


Flytter tannklinikk til tidligere bankbygg

– Det er bare detaljer som gjenstår før vi kan inngå leieavtale, sier Pål Blomstrand Kristensen, som er rådgiver i eiendomsseksjonen i Nordland fylkeskommune.

 

– Timeavtalene vil bli tilrettelagt for pasienter med lang reisevei (for eksempel samkjørsel og samtidig innkalling av søsken). Hvor ofte pasienter er på klinikk for undersøkelse eller behandling er individuelt. I gjennomsnitt er barn fra 3 til 18 år til undersøkelse hver 16. måned, skriver Schmidt.

Ambulerende

Han skriver også at det vil bli en ambulerende tannhelsetjeneste for pasienter som ikke kan komme seg til tannklinikken.

– Det vil si at tannhelsepersonell besøker institusjonene der pasientene oppholder seg eller oppsøker pasienten i eget hjem eller omsorgsbolig. Behandlingstilbudet vil riktignok bli redusert under slike omstendigheter, men en viss behandling kan utføres med utstyr som tannpleier/tannlege kan bringe med, skriver Schmidt.

Forebygging

Videre skriver Schmidt at det nå skal inngås forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene.

– Gjennom disse skal tannpleiere drive opplæring av ansatte på institusjoner og i hjemmetjenesten og være tilstede i barnehager og skoler, skriver Schmidt.

Han vil nå kontakt med rådmannen i Andøy for å starte prosessen med å inngå samarbeidsavtaler og planlegge tannhelsearbeidet i Andøy.