Lyngra Søberg spør om vannkvalitet

Drikkevannet i Askøy ved Bergen har preget nyhetsbildet i vår. Nå spør Arbeiderpartiets Tommy Lyngra Søberg om vannkvaliteten i Andøy.

VANN: Arbeiderpartiets Tommy Lyngra Søberg vil ha svar på spørsmål om vannkvaliteten i Andøy. 

Andøy

Da VOL snakket med Mattilsynet om drikkevannet i Vesterålen, var konklusjonen at vi har drikkevann av god kvalitet, men at det er mye gamle rørledninger som bør byttes ut.


– God kvalitet, men gamle rør

– Jevnt over det god kvalitet på drikkevannet i Vesterålen, men det er mye gamle rørledninger, sier Trond Kroken, som er avdelingsleder for Mattilsynet Midtre Hålogaland.

 

Arbeiderpartiets Tommy Lyngra Søberg ber nå ordføreren svare på spørsmål om vannkvaliteten i Andøy.

– Vi har sett i media at det har vært plasser i landet hvor det har vært store problemer med drikkevannskvaliteten, det har vært såpass dårlig at folk har utviklet leddsykdom som en direkte følge av dårlig drikkevannskvalitet. I denne forbindelsen så ønsker jeg å stille noen spørsmål om hvordan situasjonen er i vår kommune, skriver Lyngra Søberg.

Det skal være et ekstraordinært kommunestyremøte i Andøy i slutten av august. Om Lyngra Søberg får svar der av ordfører Jonni Solsvik, eller om det blir en nyvalgt ordfører som vil svare etter valget til høsten, gjenstår å se.

– Hvor ofte tar man prøver?

Lyngra Søberg har en rekke spørsmål han ønsker svar på.

– Hvor ofte tar kommunen prøver av drikkevannet som leveres til kommunens innbyggere i kommunal regi?

– Har kommunen noe register eller oversikt/innsyn over drikkevannskvaliteten ved private vannverk?

– Må de sende inn noe dokumentasjon på dette som viser til vannprøver?

– Er det oversikt i kommunen på tilstanden på kommunalt rørledningsnett?

– Er det noen oversikt over utskifting av private rørledninger og er det krav til innrapportering av dette ved utskifting?

– Jeg ønsker gjerne en tilbakemelding på disse spørsmålene ved neste kommunestyret møte hvis mulig, avslutter Lyngra Søberg.