Fylkesrådslederen om Måtind-parkering:

– Fint om vi kan være godt i gang til neste sesong

– Jeg vil sette våre folk i gang for å finne ut hva som må og kan gjøres, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll om parkeringsutfordringene ved Måtind på Andøya.

LØSNING: – Jeg vil sette våre folk i gang for å se på hva som må og kan gjøres med parkeringen ved Måtind. Det vil være fint om vi er godt i gang før neste sesong, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) som torsdag var på befaring sammen med Kjell-Are Johansen i Andøy Arbeiderparti.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Torsdag var Norvoll, sammen med Kjell-Are Johansen, på Bauktuva for å se på parkeringsplassen mange turgåere bruker når de skal gå til fjelltoppen Måtind.

Parkeringsplassen ligger på begge sider av fylkesveg 976, og er altfor liten. Det gjør at det i perioder står parkert biler på begge sider langs veien.


Politiet ber vegvesenet om parkeringsforbud ved startpunkt for Måtind-tur

– Det har vært en del trafikkfarlig parkering. Derfor ber jeg Statens vegvesen om å innføre forbud mot parkering på begge sider av veien ved Bauktuva, sier politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik.

 

Norvoll, som er fra Andenes, har vært på Måtind mange ganger.

– For 20 år siden gikk man alene. Nå er det masse folk og masse språk, og turstien er bedre merket. Det har klart tatt seg opp, sier Norvoll.

– Det er ikke gunstig at det er slik som nå. Andøy er en turistkommune. Andværingene er også blitt mer aktiv. Det gjør at flere drar på tur, sier Kjell-Are Johansen, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Andøy.

Tar initiativ

Norvoll sier at situasjonen ved Måtind er lik mange andre steder i Nordland.

– Fylkeskommunen har ansvar for veien og at den er trafikksikker, mens parkering i utgangspunktet er et kommunalt ansvar. Men vi kan ikke sitte å peke på hverandre. Vi skal bruke mer penger på fylkesveiene i årene som kommer og vi er opptatt av trafikksikkerhet. Jeg vil derfor sette våre folk i gang med å se på hva som må og kan gjøres for å løse dette. Så tar vi saken opp med Andøy kommune og finner en løsning, sier Norvoll.

– Når vil du ha det ferdig?

– Det hadde vært fint om vi kunne være godt i gang innen neste sesong. Men det kan være ting jeg ikke kjenner til i dag, som eiendomsforhold eller verneinteresser. Men det skal vi finne ut av, sier Norvoll.

Ordføreren

Han sier at han også skal møte omstillingsorganisasjonen Samskap når han er i Andøy. Der treffer han også ordføreren.

– Jeg vil ta dette opp med han allerede da, sier Norvoll.

Omstilling

Møtet med Samskap er for å få en oppdatering og status over omstillingsarbeidet i Andøy etter at det ble vedtatt å legge ned Andøya flystasjon.

– Dette er det største omstillingsprosjektet Nordland fylkeskommune har vært med på. Det er en spennende omstilling fordi man jobber med mange spennende ting, men det er også den mest krevende omstillingen vi har vært med på siden det forsvinner så mange arbeidsplasser. Det er også et poeng at det forsvinner mange kompetansearbeidsplasser, sier Norvoll.

Han sier at Nordland fylkeskommune fortsatt er veldig uenig med regjering og storting om nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Det viktig for at vi klarer å gjennomføre en god omstilling og det er prestisje knyttet til at vi lykkes og viser at vi får dette til, selv om vi er uenig i nedleggelsen av Andøya flystasjon, sier Norvoll.