Tar pause i pukkellaks-fiske

Etter bare én laks i siste forsøk, tar man nå pause i jakten på den uønskede laksen i Åelva i Andøy.

PAUSE: – Vi skal nå ta en pause i pukkel-laksfisket til vi ser tegn på at det igjen er mye av den, sier Inge Bernt Nilsen i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak.  Foto: Finn Moen

Andøy

Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak har gjort et nytt forsøk på å fange pukkellaks i vassdraget med not. Det havnet mye fisk i nota, men bare én eneste pukkellaks.


Har fanget 19 pukkellaks i Åelva i Andøy. Derfor er den ikke ønsket

Det er fanget totalt 19 pukkellaks i Åelva de seneste dagene. Grunneierne frykter nå for den vanlige laksestammen i elva.

 

– Da har vi hatt ute nota igjen. Vi sperret av utløpet mot havet. Vi fanget all fisk som ville ut til havet. Det var 47 laks og 65 ørret. Og 1 pukkellaks. Det kan se ut som innsatsen vår har hjulpet på situasjonen. Det blir stadig mindre pukkellaks i fangstene, melder Inge Bernt Nilsen i fiskeforetaket.

Pause

Før siste setting av nota, var det tatt 16 laks med not og tre på stang.

– Vi har så langt tatt ut 20 pukkellaks. Vi skal nå ta en pause i pukkel-laksfisket til vi ser tegn på at det igjen er mye av den, sier Nilsen.