Risøyhamn vel bekymret for forfallende museum

Risøyhamn Vel er svært bekymret for tilstanden til Andøymuseets bygg i Risøyhamn. –Vi kan ikke sterkt nok få uttrykke vår uro for det manglende vedlikeholdet, skriver Marit Arntsen i et brev til Andøy kommune og Museum Nord.

BEKYMRET: Risøyhamn vel er bekymret over tilstanden til bygningene til Andøymuseet i Risøyhamn. Særlig gjelder det lensmannsgården (til høyre i bildet). Nå ber velforeningen Andøy kommune og Museum Nord om å ta tak.  Foto: Tord Viken

Andøy

Bygdetunet i Risøyhamn består av fem bygg – Børvågstua, Martin Nilsa-huset (Nilsengården), Lensmannsgården/Gansmoestua, Fembøringsnaustet og et fjøs. 

Det har vært museumsdrift her helt siden 1936. På midten av 1980-tallet overtok Andøymuseet anlegget.

Risøyhamn vel har i flere omganger uttrykt bekymring for tilstanden til byggene, som er eid av Andøy kommune. Museum Nord står for selve museumsdriften.

– Andøy kommune og Museum Nord må snarest klargjøre hva de ønsker om museets framtid før det er for sent, skrev Kinn Arntsen i et brev i fjor sommer.

– Museum Nord og Andøy Kommune har en god dialog angående driften av anleggene i Andøy, og samarbeidet mellom institusjonene er på plass. Det sagt, har bygningsmassen på Risøyhamn vært en utfordring over tid. Man sliter med et etterslep på vedlikehold, men ser stadig på mulighetene for å gjøre utbedringer. I den sammenhengen er lagt planer for at håndverkere skal til Risøyhamn og i først omgang tette tak som er lekk, samt ta ut vinduer som må kittes på ny. Disse vinduene blir fraktet til Melbu, blir kittet i vinter, for så å monteres på plass til våren 2019, svarte Sindre Wolf i Andøy kommune.

Noe er gjort

Kinn Arntsen skriver i årets brev at noe er gjort med taket på Nilsen-gården ig at man nå fornyer vindskier og vassbord. Men hun peker på at det er mer som gjenstår.

– På «Lensmannsgården» har takplatene, som består av eternit, forvitret med den følge at det oppstår lekkasjer og forråtnelse på undertaket. Eterniten på «Fembøringsnaustet» har og fått skade med lekkasje til undertak. Her dekker ikke platene hele taket slik at nedre del av taket har bare papp og den smuldrer bort etter hvert, og undertaket råtner også her. Felles for begge bygningene er at eterniten må fjernes og og nytt taktekke må legges snarest for å bevare byggene. Dette haster det virkelig med, skriver Kinn Arntsen.

Sørger for rydding

Kinn Arntsen skriver at Risøyhamn sørger for å holde området ryddig og velstelt og at man har daglig tilsyn med bygningene. Det gjør at velforeningen får lov til å bruke anlegget i forbindelse med den årlige Risøyhamnmartnaden.

– Vi ønsker med dette et tilsvar på hvordan kommunen og museet ser på ansvarsfordelingen på drift og nødvendig vedlikehold samt hva som tenkes utført framover spesielt hva angår eterniten på taket av «Lensmannsgården» og «Fembøringsnaustet». Vi kan ikke sterkt nok få uttrykke vår uro for det manglende vedlikeholdet av Andøymuseet bygninger i Risøyhamn, skriver Kinn Arntsen.